فناوری اطلاعات

عقب‌نشینی کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در برابر خشم کاربران اینترنت

منبع: Fars News
تاک ویلر، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا با دفاع از طرح پیش‌نویس این کمیسیون در زمینه مقابله با تبعیض در دسترسی به داده‌ها در اینترنت مدعی شد آزادی اینترنت مخدوش نمی‌شود.
 
 
به نقل از هوم مدیا، قوانین جدیدی که از سوی کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا وضع می‌شوند عملکرد تمامی شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت را در آمریکا در قبال مشتریانشان شفاف کرده و به آنها امکان نمی‌دهد تا دسترسی به محتوای قانونی را برای کاربرانشان بلوکه کنند.
 
همچنین ISP ها نخواهند توانست با رفتارهای نامعقول از لحاظ تجاری و به عنوان مثال با تخصیص دادن حجم بیشتری از ترافیک به یک شرکت ثروتمند به اینترنت آسیب برسانند.
 
این در حالی است که برخی منابع خبری مطلع گفته‌ بودند که کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا قصد دارد با تصویب قوانین جدید به ISP ها امکان دهد تا با دریافت پول بیشتر از شرکت‌های بزرگ تجاری پهنای باند و ترافیک بیشتری به آنها اختصاص دهد و از این طریق شرکت ها و افراد عادی را در حاشیه و مضیقه قرار دهد.
 
صاحب نظران می‌گویند علیرغم این مواضع کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، باید تا زمان انتشار رسمی قوانین تازه صبر کرد و سپس در مورد آنها قضاوت نمود.
 
 

​​