فناوری اطلاعات

گوگل جای پارک خودروی پارک شده را به افراد فراموش کار یادآوری می‌کند

منبع: Fars News
گوگل با به روز کردن برنامه جستجوی همراه خود برای آندروید به کاربرانی که ممکن است محل پارک خودرویشان را فراموش کنند، امکان داده تا این مشکلشان را نیز حل کنند.
 
 
به نقل از تک اسپات، نسخه 3.4 برنامه یاد شده از قابلیت های تازه دیگری مانند جستجوی صوتی نیز برخوردار است. همچنین دو بخش کمک و ارسال بازخوردهای این برنامه نیز در یکدیگر ادغام شده اند و عنوان کمک و بازخورد برای آن انتخاب شده است.
 
 
بخش مربوط به یافتن محل خودروی پارک شده که هنوز فعال نشده می تواند پس از دریافت اطلاعات مربوط به محل پارک خودرو با استفاده از حسگرهای گوشی آن را به خاطر بسپارد. فاصله مالک خودرو با آن را محاسبه و اعلام کند و به طور خودکار محل پارک خودرو را شناسایی کند.
 
این برنامه محل پارک خودرو را بر روی نقشه گوگل با علامت دایره ای آبی مشخص می کند. البته باید توجه داشت که به علت استفاده این برنامه از حسگرهای گوشی برای یافتن موقعیت خودرو تا حدی امکان خطا و اشتباه نیز وجود دارد.
 

​​