فناوری اطلاعات

بخشنامه افزایش ۴ درصدی تعرفه واردات ۴۸ کالای IT لغو شد

دولت با محوریت گمرک ایران در بخشنامه جدیدی، بخشنامه افزایش عوارض 4 درصدی برای واردات کالا و محصولات فرهنگی که اخیر ابلاغ شده بود را ناگهان لغو کرد. این بخشنامه که براساس نامه رسمی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ارشاد صادر شده بود، به طور گسترده مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی حوزه آی سی تی کشور قرار گرفته بود.
گمرک با ابلاغ بخشنامه جدیدی، بخشنامه قبلی در خصوص اخذ عوارض ۴ درصدی برای واردات کالا و محصولات فرهنگی را لغو کرد.
 
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 25861/93/25180/113/945/73/56 مورخ 16/2/1393 را به شرح زیر ابلاغ کرده است :
 
ضمن ارسال تصویرنامه شماره 7026/210/93 مورخ 15/2/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ، و با عنایت به بررسی موضوع مصادیق اقلام دارای آثار یا استفاده فرهنگی ، بدینوسیله بخشنامه شماره 21117/93/17298/113/945/73/45 مورخ 10/2/1393 این مرکز و فهرست (48) قلم کالاهای ضمیمه بخشنامه مزبور ، لغو می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات معمول نمایند. بدیهی است فهرست اقلام مشمول حکم تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، موضوع بند(5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 پس از نهایی شدن و ابلاغ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ، متعاقبا اعلام  خواهد شد .
 
یادآور می شود متن بخشنامه شماره 21117/93/17298/113/945/73/45 مورخ 10/2/1393 گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است : پیرو بند (5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/1392 موضوع حکم تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ردیف درآمدی 160145 ، پیرامون وصول عوارض چهار درصد (4) تعرفه از واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند ، بپیوست تصویر نامه شماره 4197/210/93 مورخ 2/2/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 11732/93/3/1 مورخ 26/1/1393 مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویر فهرست ( 48 ) قلم کالاهای مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. ضمناً در صورت ترخیص قبلی اقلام فهرست از ابتدای سالجاری تاکنون ، بدون پرداخت عوارض مزبور ، سریعاً نسبت به بازبینی اظهارنامه های مربوطه و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت ماده (135) قانون امور گمرکی اقدام لازم معمول نمایند. همچنین فهرست ردیف های تعرفه اقلام مزبور متعاقباً توسط دفتر بررسی و تعیین تعرفه اعلام خواهد شد.
 
متن نامه شماره 4197/210/93 مورخ 2/2/1393 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: بازگشت به بند (ب) رونوشت نامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/1392 پیرامون عوارض دریافتی از واردات کالا و محصولات فرهنگی موضوع تبصره (14) قانون بودجه سال جاری ، بدین وسیله تصویر نامه شماره 11732/93/3/1 مورخ 26/1/1393 مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضمائم مربوطه جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 11732/93/3/1 مورخ 26/1/1393 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:بازگشت به نامه شماره 227/210/92 مورخ 8/1/1393 با موضوع (اعلام فهرست لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده که مشمول اخذ عوارض 4 درصد می باشند) به پیوست جهت اجرای تبصره 14 قانون بودجه و فراهم نمودن اقدامات بعدی حضورتان ارسال می گردد.

​​