بازار سرمایه

5درصد اوراق اجاره رایتل فردا در فرابورس عرضه می شود

۵ درصد از کل اوراق اجاره خدمات ارتباطی رایتل به صورت یکجا فردا در بازار فرابورس عرضه می شود.
 
 
شرکت تامین سرمایه امین 150هزار ورقه معادل 5 درصد از کل اوراق اجاره خدمات ارتباطی رایتل را به قیمت پایه هر ورقه یک میلیون و 320 هزار ریال دوشنبه 5 خرداد در بازار ابزارهای نوین مالی عرضه می کند.
 
مبلغ سپرده شرکت در این رقابت 5.9 میلیارد ریال و شرایط پرداخت ثمن معامله به صورت یکجا و پرداخت 6 میلیارد ریال به صورت نقد طی 2روز کاری پس از انجام معامله تعیین شده است.
 
همچنین پرداخت بقیه ثمن معامله طی یک فقره چک به تاریخ 5 خرداد 94 و وثیقه نمودن سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه معادل 150درصد ارزش کل معامله بر اساس قیمت پایانی سهام شرکتهای مذکور در روز معامله بابت ضمانت پرداخت مابقی ثمن معامله از شرایط دیگر پرداخت ثمن معامله است.  

​​