باندپهن ثابت

تصویب آئین‌نامه حمایت از مراکز داده داخلی،

راهکارهای تشویقی شورای عالی فضای مجازی برای تولید پهنای باند در داخل

دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از تصویب اصول حاکم بر توسعه و حمایت از مراکز داده داخلی در این کمیسیون و آمادگی ارایه آن به شورای عالی فضای مجازی جهت تصویب نهایی خبر داد.
 
سعید مهدیون - معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی - در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح اصول حاکم بر توسعه، حمایت و ساماندهی مراکز داده داخلی گفت: این آیین نامه با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته برای میزبانی مراکز داده داخلی توسط بخش خصوصی تدوین شده و بر اساس آن دولت مکلف است تسهیلات حمایتی برای بخشی خصوصی جهت انتقال و توسعه این مراکز در داخل کشور را در نظر گیرد.
 
وی درخصوص نحوه ارایه تسهیلات حمایتی به این مراکز اظهار کرد: تمامی مراکز داده براساس نظام رتبه بندی و ارزیابی که به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات خواهد رسید، طبقه بندی و تعیین رتبه خواهند شد و دولت با توجه به جایگاه هر مرکز دارای مجوز، تسهیلات حمایتی، تخفیف تعرفه‌ای (از جمله تعرفه پهنای باند)، برخورداری از معافیت مالیاتی و ... در نظر خواهد گرفت.
 
معاون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی افزود: براساس مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی، مراکز داده باید توسط اشخاص غیر دولتی ایجاد شوند و دولت نباید هیچگونه اعتبار جدیدی برای توسعه یا ایجاد مراکز داده دولتی اختصاص دهد.
 
مهدیون با اشاره به این نکته که دولت صرفا می‌تواند اعتبار جدید برای مراکز داده دولتی (حاکمیتی) که براساس شاخص‌های مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شده و یا خواهند شد در نظر گیرد، تصریح کرد: تمامی مراکز داده و خدمات میزبانی باید قبل از اقدام به ارایه خدمات (طی فرآیندی که توسط مرکز ملی فضای مجازی تعیین می شود)، مجوزهای لازم را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کنند.
 
وی تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد و اجرای سیاست‌ها و نظارت بر مسائل فنی مربوط به خدمات میزبانی و مراکز داده بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
 
به گفته وی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به منظور حمایت از مراکز داده داخلی ما به ازای پهنای باند ایجاد شده از سوی تولیدکنندگان داخلی، درصدی از درآمد حاصل ترافیک ایجاد شده را برای این تولیدکنندگان در نظر خواهد گرفت که مدل محاسبه درصدی آن به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی خواهد رسید.

​​