تلفن همراه

گزارش رادیو ایران از افزایش نجومی هزینه ها در قبوض جدید همراه اول


​​