فناوری اطلاعات

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات تنها 9درصد پیشرفت داشته!

مدیر طرح کلان شبکه ملی اطلاعات با اشاره مشخصات این طرح گفت: طرح کلان ملی شبکه ملی اطلاعات تنها 9 درصد پیشرفت کرده است و این در حالی است که برای تامین پهنای باند وسیع و نیز تامین زیرساخت کاربردهای متعددی الکترونیک نیاز داریم که زودتر این طرح به سرانجام برسد.

به گزارش مهر، سید مجید نورحسینی مدیر طرح شبکه ملی اطلاعات در حاشیه همنشست طرح های کلان ملی در جمع خبرنگاران گفت: شبکه ملی اطلاعات به عنوان طرح کلان ملی با هدف ایجاد دانش و مهارت های فنی و نیز بومی سازی فناوری کلیدی به وجود آمده است. این طرح از سال 1391 آغاز به کار کرده که به دلیل مشکلات اجرایی از 36 ماه به 48 ماه طول کشیده است. 
 
نورحسینی افزود: این طرح شامل 4 فاز است که فاز صفر آن مطالعات و تحقیقات بوده است که به طور کامل انجام گرفته است.
 
وی افزود: فاز اول شامل طراحی مفهومی و اجرایی محدود به نمونه های آزمایشگاهی بوده است که بیش از 90 درصد فاز اول انجام شده که البته فاز اول 10 درصد کل طرح را شامل می شود.
 
نورحسینی با بیان اینکه 9.2 درصد کل طرح پیش رفته است، گفت: بودجه مورد نیاز برای این طرح 27 میلیارد تومان بوده که تا الان 8 درصد بودجه به طرح اختصاص یافته است.
 
وی افزود: شبکه موجود در کشور هم اکنون به شدت وابسته به شبکه جهانی اینترنت است که مدیریت و حاکمیت این شبکه را در داخل کشور با مشکلاتی مواجه کرده است که این وابستگی علاوه بر هزینه های زیاد در کشور موجب شده از نظر پایداری و امنیت نیز غیرقابل اعتماد و در سطح پایینی از اطمینان پذیری قرار بگیرد.
 
نورحسینی در خصوص اینکه با اجرای این طرح شبکه یکپارچه قوی و سراسری در کشور ایجاد می شود، گفت: برای تامین پهنای باند وسیع و نیز تامین کننده زیرساخت کاربردهای متعددی نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و تمام خدمات الکترونیکی علاوه بر سرویس های سرگرمی و تفریحات را در سطح دنیا مطرح می سازد.
 
مدیر طرح شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: این طرح 4 فناوری کلیدی مورد نیاز اجرایی می شود و توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور در نهایت تامین کننده زیرساخت های ارتباطی باند وسیع بر مبنای شبکه فیبر نوری، اجازه ارسال تصویر دیتا و فایل های چند رسانه ای برای تمام مردم، فراهم کردن مرکز تبادل دیتا، اطلاعات بین اجزای مختلف شبکه و ذخیره اطلاعات و امکان جستجو و پیدا کردن خدمات روی شبکه است که این فناوری های کلیدی را بومی سازی می کند.

​​