امنیت

تدابیر اروپا برای مقابله به جاسوسی‌های آمریکا

منبع: Fars News
اتحادیه اروپا برای محافظت بیشتر از اطلاعات کاربران اینترنت در برابر جاسوسی آمریکا، چاره‌اندیشی می‌کند.
 
 
اتحادیه اروپا قصد دارد به منظور محافظت از حریم خصوصی افراد و اطلاعات آنها در اینترنت در برابر جاسوسی‌های گسترده آمریکا ، مقررات دفاع از حریم خصوصی را تشدید کند.
 
بر اساس طرح اتحادیه اروپا ، شرکت های غیر اروپایی باید از مقررات مربوط به محافظت از اطلاعات کاربران اینترنت و تلفن همراه پیروی کنند. این شرکت ها فعلا مجبورند در چارچوب مقررات کشوری که در آن قرار دارند ، فعالیت کنند اما قوانین جدید دیگر به آنها اجازه نمی‌دهد تعیین کنند چه قوانینی درباره آنها اعمال شود و چه قوانینی اعمال نشود.البته این طرح هنوز نهایی نشده است.
 
سال گذشته ادوارد اسنودن  پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا برنامه جهانی این آژانس را برای جاسوسی از مردم افشا کرد. دامنه گسترده جاسوسی الکترونیک آمریکا حتی رهبران برخی رهبران اروپا را هم شامل می‌شد. 
 
به تازگی ودافون بزرگترین شرکت مخابراتی و تلفن همراه انگلیس نیز فاش کرد  که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور گهگاه به شبکه های این شرکت در  29 کشوری که در آنها فعالیت دارد ، نفوذ و  مکالمات را شنود می‌کنند.
 
 

​​