فناوری اطلاعات

انتظاری معاون خود را ناظر اجرای شبکه ملی اطلاعات کرد

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی ناظر بر اجرای مصوبه شبکه ملی اطلاعات شورای عالی فضای مجازی کشور منصوب شد.
 
محمد حسن انتظاری - دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عباس آسوشه را به عنوان ناظر اجرای مصوبه شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن منصوب کرد تا با تشکیل کارگروه نظارتی با تجربه و با نظارت دقیق و ارائه گزارش های نظارتی موثر و نیز با همکاری مجریان این طرح در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات در زمان بندی مطلوب پیاده سازی شود.
 
براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی امن و منسجم در فضای مجازی کشور خواهد بود که با توجه به الزامات آن در این شبکه باید زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی و حفاظت ‌شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) و همچنین امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری وجود داشته باشد.
 
علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور با تعرفه رقابتی خواهد بود.

​​