فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات ایران: کشورهای در حال توسعه همکاری مشترک با کشورهای توسعه یافته را افزایش دهند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:کشورهای درحال توسعه برای کاهش شکاف دیجیتالی با کشورهای توسعه یافته همکاری های مشترک را افزایش دهند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین روز از چهارمین اجلاس جامعه جهانیWSIS+10 با بیان اینکه شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نگران کننده است گفت: کشورهای درحال توسعه باید برای کاهش این شکاف همکاریهای مشترک فزاینده داشته باشند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر واعظی تصریح کرد:جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که جامعه اطلاعاتی مردم مدار و توسعه محور می تواند در دسترسی به اهداف تسعه ای مورد توافق بین المللی، موثر واقع شود و این جامعه باید در پاسخگویی به چالش های جدید در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، نقش فعالی در برنامه توسعه ای پس از 2015 ایفا کند.
وی خطاب به کشورهای عضو جامعه اطلاعاتی افزود : برای رفع شکاف دیجیتالی میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نیاز به اقداماتی برای اطمینان یافتن از دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات توسط همگان داریم که باید نتیجه آن حمایت از تلاش های ملی در کشورهای در حال توسعه دراین زمینه از طریق ایجاد، توسعه و تقویت ظرفیت ها برای تضمین حضور آنها در تمامی زمینه های جامعه اطلاعاتی و همکاریهای مشترک باشد.
وی با تاکید بر نقش سازمان ملل در این زمینه افزود: ایران بر مرکزیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اجرای مراحل مختلف WSIS، همان گونه که در برنامه تونس به رسمیت شناخته شد، تاکید مجدد می کند. در واقع اهمیت و جهان شمولی جامعه اطلاعاتی و مسایل مرتبط با آن در زمینه حق حاکمیت کشورها، وجود چنین مراقبتی را از طریق یک فرایند بین الدولی ضروری می کند.
وزیر فناوری ارتباطات و اطلاعات گفت :در زمینه راهبری اینترنت نیز ایران معتقد است که این مهم ترین بخش از جامعه اطلاعاتی است و باید براساس بیانیه ژنو عمل شود که مطابق آن، تمامی دولت ها باید نقش و مسوولیت برابر در مسایل سیاست گذاری بین المللی مرتبط با اینترنت داشته باشند.
وی در تشریح دستاوردهای ایران در توسعه آی سی تی گفت: طرح های مرتبط با اهداف اجلاس سران درباره جامعه اطلاعات (WSIS) درایران شامل موارد متعددی است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• فراهم سازی اینترنت پرسرعت برای 6500 روستا و ایجاد 7 مرکز داده ملی اینترنت (IDC)
 
• ایجاد بیش از 10 هزار مرکز ICT روستایی که امکان دسترسی به خدمات ICT محور در این مناطق را محقق می کند.
 
• ایجاد شبکه ملی مدارس ایران و شبکه ملی علمی و فناوری ایران، برای برقراری اتصال مدارس و دانشگاه ها.
 
• برقراری خدمات دولت الکترونیکی.
 
• تسریع توسعه شبکه ملی اطلاعات ایران (ININ)، که منجر به گسترش محتوا و خدمات بومی برای مردم می شود.
 
وی تاکید کرد: سرمایه گذاری ها و فعالیت های بخش خصوصی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات ایران مورد استقبال و حمایت قرار می گیرد.
 
ایران بر اجرای اهداف جامعه اطلاعاتی با مشارکت کشورهای در حال توسعه تاکید دارد
 
دکتر واعظی در چهارمین اجلاس جامعه جهانی اطلاعات: ایران بر اجرای اهداف جامعه اطلاعاتی با مشارکت کشورهای در حال توسعه تاکید دارد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین روز از چهارمین اجلاس جامعه جهانیWSIS+10 گفت: ایران بر همکاری های فزاینده و مشترک کشورهای درحال توسعه که از اهداف جمعه اطلاعاتی است تاکید دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت،دکتر واعظی صبح امروز در سخنانی در جمع وزیران مخابرات و هیات های عالی رتبه شرکت کننده در این اجلاس بین المللی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اجرای اهداف جامعه اطلاعاتی با مشارکت همه و به ویژه همکاریهای فزاینده کشورهای درحال توسعه تاکید دارد.
چهارمین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی روز گذشته آغاز به کار کرد و قرار است تا روز جمعه 23 خرداد به فعالیت خود در قالب گفت وگوهای مشترک کارشناسان ومسوولان ارشد کشورهای مختلف در کارگاهها راهکارهای توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی را در چارچوب اهداف جامعه اطلاعاتی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
محور اصلی اقدامات مشورتی و کارشناسی کشورها در قالب ارائه دوسند بیانیه و چشم انداز جامعه اطلاعاتی است که در این اجلاس نهایی و ارائه خواهد شد. سران کشورهای عضو WSIS قرار است سال آینده این اسناد را نشست سالانه این جامعه تایید و امضا کنند.
اجلاس سران جامعه اطلاعاتی یا WSIS در ساله ای 2003 میلادی در ژنو سوئیس و 2005 میلادی در تونس برگزار شد. در این اجلاس، دولت ها و رهبران جهان تعهد خود را نسبت به حرکت به سمت ایجاد یک جامعه اطلاعاتی برای همگان اعلام داشتند به طوری که در آن همه بتوانند اطلاعات و دانش را خلق کنند، به آن دسترسی داشته باشند، آن را به کار گرفته و به اشتراک بگذارند. همچنین در جریان نخستین مرحله اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی، دولت ها و رهبران در مورد مجموعه ای از اهداف مهم برای گسترش دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف های دیجیتال در میان کشورها توافق شد.
WSIS هدف خود را ایجاد یک جامعه جهانی اطلاعاتی تا سال 2015 میلادی قرارداده است.

​​