فناوری اطلاعات

رونمایی از پایشگری خبر تی‌نیوز

نسخه مبتنی بر تلفن همراه پایشگر هوشمند متون تی نیوز در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد.
 
 
این تحلیلگر با جست‌وجوی هوشمند بیش از 14هزار پایگاه محتوایی را با رویکرد خبر بیش از 40هزار خبر را جمع آوری می کند. وجه متمایز کننده این پایشگر هوشمند متون این است که جست‌وجو و خزش آن بدون وابستگی به "آر اس‏ اس" انجام می شود.
 
این پایشگر با شبیه سازی ساختارهای ذهن انسان برروی متون توانسته است پردازش هوشمند محتوای متون نیازمندیهای ملکی و خودرو، استخراج کلمات کلیدی از متون و اخبار، پردازش هوشمند مشابهت یابی متون و اخبار و پیش بینی هوشمند اخبار پربیننده در ساعات آینده به سرویس‌های ارائه شده به کاربران اضافه کند.

​​