اپراتورها

اولين پروانه راديو ترانك عمومي به آواسل اعطا شد

اولين پروانه راديو ترانك عمومي با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به شركت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه (آواسل) اعطا شد.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي علي‌اصغر عميديان در اين مراسم اعلام كرد: اعطاي پروانه راديو ترانك عمومي به منظور استفاده بهينه از فضاي فركانسي محدود و مورد نياز امور خدماتي، امدادي و شغلي صورت گرفته است.
 
وي افزود: تقاضاهاي بسياري براي تاسيس شبكه‌هاي راديوئي اختصاصي خدماتي، امدادي و شغلي به رگولاتوري ارسال مي‌شود كه اين سازمان به دليل اشباع فضاي فركانسي، امكان صدور پروانه راديوئي در اين حوزه را ندارد. شبكه راديو ترانك عمومي مي‌تواند از طريق ايجاد شبكه‌هاي مجازي مجزا، نياز همه گروههاي كاري را بدون تداخل با هم و با استفاده از فناوري روز و ارزان‌تر فراهم كند.
 
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي گفت: در چارچوب اين پروانه، خدمات شبكه به افراد حقوقي ارائه شده و استفاده‌كنندگان نگراني نگهداري از ايستگاههاي راديوئي را ندارند و شبكه‌داري به عهده يك اپراتور حرفه‌اي است.
 
عميديان درباره وضعيت دارندگان پروانه‌هاي اختصاصي راديوئي پس از صدور پروانه شبكه راديو ترانك عمومي اظهار كرد: دارندگان پروانه‌هاي راديوئي اختصاصي در صورتي كه بتوانند نيازشان را از طريق شبكه راديو ترانك عمومي تامين كنند دليلي براي برخورداري از پروانه اختصاصي برايشان وجود ندارد و درصورت عدم مراجعه، پروانه آنان پس از پايان يكسال تمديد نمي‌شود.
 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: درصورت مراجعه دارندگان پروانه اختصاصي نيز، اگر در ناحيه پوشش شبكه راديو ترانك قرار داشته باشند، با آنها مذاكره مي‌شود تا نيازشان را از طريق اين شبكه تامين كنند.
 
وي درباره گستره پوشش شبكه راديو ترانك عمومي تصريح كرد: پوشش اين شبكه از مراكز استان و برخي نقاط صنعتي آغاز شده و براساس پروانه و طبق برنامه زماني پيش‌بيني شده، تمام كشور به تدريج تحت پوشش شبكه راديو ترانك عمومي قرار مي‌گيرد.

​​