فناوری اطلاعات

انتظاری: تاخیر در شبکه ملی اطلاعات را جبران می‌کنیم

منبع: ایرنا

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مذاکراتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحال انجام است که راهکارهایی برای جبران تاخیر این وزارتخانه در ارایه نقشه راه شبکه ملی اطلاعات پیشنهاد شود.

محمدحسن انتظاری گفت: وزارت ارتباطات در تحویل نقشه راه شبکه ملی اطلاعات تاخیر دارد؛ قرار بود که وزارت ارتباطات در اسفندماه فقط برنامه راهبردی شبکه ملی اطلاعات را ارایه دهد که امیدواریم نقشه را با سرعت بیشتر ارایه دهد.
 
رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت که این مرکز یک ماه بعد از ابلاغ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتظر دریافت برنامه فازبندی شبکه ملی اطلاعات در اسفند ماه بود.
 
انتظاری گفت: فضای مجازی کشور به عنوان فضای ملی کشور شناخته می شود و شبکه ملی اطلاعات به نوعی زیرساخت این فضای ملی شناخته می‌شود بنابراین در بخش خدمات، محتوا و تمام موارد مرتبط با فرهنگ ملی در فضای مجازی قرار است در این زیرساخت ارایه شود.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نقشه‌های ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اظهار نظر روی طرح ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات از سوی یک گروه نظارتی تخصصی انجام خواهد گرفت تا بتوان برخورد علمی و حرفه‌ای داشته باشیم.
وی افزود: این اظهار نظرها بعد از دریافت برنامه فاز بندی‌شده انجام می‌گیرد.
 
بر اساس این گزارش چندی پیش علیرضا شاه‌میرزایی در جلسه هم اندیشی بررسی دلایل تاخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها چند نقشه درباره شبکه در طول سال‌های گذشته به نهادهای مختلف ارایه کرده است که این نقشه‌ها را برای هر شبکه زیرساختی می‌توان استفاده کرد.
وی افزود: از این رو ما هنوز نمی‌دانیم بستر شبکه ملی اطلاعات چه نوع زیرساختی خواهد بود.

​​