امنیت

سردارجلالی: تهدید سایبری می‌تواند مقدمه جنگ باشد

شاخص‌های تهاجم سایبری به کشور تشریح شد

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: امروزه با توجه به اینکه کشورهای زیادی زیرساخت‌های عمده خود را در فضای سایبری شکل داده‌اند، قاطعانه می‌توانیم بگوییم که هرگونه تهدید نظامی که علیه کشور اتفاق بیفتد بخشی از آن تهدید سایبری است.
 
 
سردار جلالی گفت: در واقع جنگ‌های سایبری پدیده‌های نوظهوری هستند که بر اساس پیشرفت فرآیندهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف به وجود آمده‌اند و به‌نوعی حوزه‌ها و چارچوب‌های خاصی را در برمی‌گیرد.
وی ادامه داد: هنگامی‌که سرمایه‌های سایبری کشورها شامل زیرساخت‌های کنترل و هدایت نیروهای مسلح و سلاح‌های استراتژیک و یا ظرفیت‌های دفاع در این حوزه‌ها و یا ظرفیت‌های کنترل فرآیندهای صنعتی و حساس و حیاتی کشورها وارد فضای سایبر می‌شود، مدیریت، کنترل و حفاظت از آن‌ها در این فضا شکل می‌گیرد و می‌توانند به اهدافی برای تهدیدات و جنگ‌های سایبری تبدیل شوند.
 
 جنگ سایبری با هدف براندازی
جلالی درباره اهداف و سناریوهای جنگ سایبری گفت: طبعاً این دسته از تهدیدات می‌تواند با اهداف و سناریوهای مختلفی شکل بگیرد. یکی از سناریوهای رایج آن است که جنگ سایبری به‌صورت هدفی مستقل قرار گیرد و خود به‌تنهایی تمام‌کننده این جنگ باشد که علی‌القاعده باید باهدف براندازی باشد. این‌چنین جنگی می‌تواند ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی، نظامی، دفاعی و امنیتی را مورد تهاجم قرار دهد تا با یک برانگیختگی از درون جامعه بتواند حرکت براندازی را سازمان‌دهی و هدایت کند.
 
 جنگ سایبری  مقدمه یک جنگ نظامی
وی ادامه داد: رویکرد دومی که در این جنگ‌ها وجود دارد آن است که جنگ سایبری می‌تواند مقدمه یک جنگ نظامی باشد. درواقع امروز می‌توانیم نمونه‌ای را مثل گرجستان تجسم کنیم. در حادثه گرجستان، روس‌ها قبل از حمله نظامی، تهاجم سنگین سایبری را علیه زیرساخت‌های سایبری آن کشور انجام دادند و به‌نوعی تعادل امور اداری و جاری کشور را به هم زدند و کشور به آستانه بحران اجتماعی و امنیتی برده شد، در این شرایط آنها حمله نظامی را صورت دادند.
وی گفت:امروزه با توجه به اینکه کشورهای زیادی زیرساخت‌های عمده خود را در فضای سایبری شکل داده‌اند قاطعانه می‌توانیم بگوییم که هرگونه تهدید نظامی علیه کشور اتفاق بیفتد بخشی از آن تهدید سایبری است. یعنی می‌توان انتظار داشت اگر تهدید نظامی در هر حوزه‌ای علیه منافع ملی کشور ما شکل بگیرد، بخشی از این تهدید حتماً در فضای سایبر و در قالب جنگ سایبری باشد.
 
 شاخص‌های جنگ سایبری
جلالی در خصوص شاخص‌های جنگ سایبری گفت: طبعاً هر حمله سایبری یا هر نفوذ سایبری را نمی‌توانیم مساوی با جنگ سایبری تشخیص بدهیم، به دلیل این‌که روزانه حجم بسیار زیادی از حملات سایبری اتفاق می‌افتد که این‌ها می‌توانند سطوح دیگری از تهدیدات را در برگیرند.
وی گفت برای  جنگ سایبری، پنج شاخص تعریف کرده‌ایم که با استفاده از آن‌ها مشخص شود آیا ما درگیر یک جنگ سایبری شده‌ایم یا حمله‌ای معمولی و کوچک در کار است.
 
 اولین شاخص؛ منشأ تهدید
وی اولین شاخص را منشأ تهدید دانست و گفت: در طبقه‌بندی که برای تهدید انجام داده‌ایم منشأ تهدید می‌تواند یک فرد ویا یک یا چند کشور باشد و این اولین شاخصی است که می‌توانیم عنوان جنگ سایبری روی آن بگذاریم.
 
 شاخص دوم؛ سطح تولید خطر سایبری
وی افزود: شاخص دوم جنگ سایبری آن است که سطح تولید خطری که این نوع حملات انجام می‌دهند سطح امنیت ملی و سطح بالاتر از امنیت ملی یعنی امنیت بین‌المللی را در بربگیرد. طبعاً اگر اندازه خطری که برای کشورها تولید می‌کند در سطح امنیت ملی و امنیت بین‌المللی باشد و آن‌ها را به خطر بیندازد می‌تواند به‌عنوان جنگ سایبری قلمداد شود.
 
 شاخص سوم؛ حوزه‌های موردتهاجم 
جلالی سومین شاخص را حوزه‌های مورد تهاجم دانست و گفت: معمولاً کشورها حوزه‌هایشان را به لحاظ ارزش آن حوزه برای امنیت ملی کشورشان به انواع حیاتی، حساس و مهم و قابل حفاظت دسته‌بندی می‌کنند، معمولاً این دسته از حملات – یعنی جنگ سایبری – به حوزه‌های دارای اهمیت زیاد، یعنی حوزه‌های حیاتی و حساس، شکل می‌گیرد . طبعاً اگر یک تعرض سایبری به حوزه‌ای بااهمیت کم اتفاق آن را جنگ سایبری نمی‌دانیم.
 
 شاخص چهارم؛ ابزار تهاجم
وی ابزار تهاجم را شاخص چهارم ذکر کرد و گفت: چهارمین شاخص ما برای تشخیص جنگ سایبری، نوع ابزار تهاجم است . 
وی ادامه داد: ویروس‌ها معمولاً کم‌حجم و ساده هستند و حملات ویروسی در حوزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد، ولی سلاح‌های سایبری معمولاً دارای پیچیدگی زیادی هستند از چندلایه تشکیل می‌شوند، قدرت پنهان شوندگی و آشکار شوندگی دارند مثلاً « استاکس نت » محیط هسته‌ای را می‌شناخت. بنابراین هوشمندی یک ویژگی بارز این دسته از سلاح‌هاست.
 
 شاخص پنجم؛ شدت حمله سایبری
شاخص دیگری هم با عنوان شدت حمله وجود دارد که آن را با سطح پیامد می‌توانیم تعیین کنیم.
رییس سازمان پدافند غیر عامل گفت: این پنج شاخص، شاخص‌هایی هستند که ما می‌توانیم به‌واسطه آن‌ها حوزه یک حمله را درک کنیم، یعنی پیامدهای آن‌ حوزه های یک حمله را درک کنیم، و پیامدهای حمله می‌تواند تعیین‌کننده جنگ سایبری از سایر سطوح تهدیدات است.

​​