آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اصول حاكم بر ارائه خدمات ارزش افزوده محتوايي صوتي تصویب شد

​كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با توجه به گسترش تقاضا براي ارائه خدمات ارزش افزوده محتوايي صوتي از طريق شبكه‌هاي تلفني اعم از ثابت و همراه، به منظور حفظ حقوق مشتركين و ضابطه‌مندكردن ارائه اين خدمات، "اصول حاكم بر ارائه خدمات ارزش افزوده محتوايي صوتي" را تصويب كرد.
 
به گزارش دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، براساس اين مصوبه، تعرفه خدمات ارزش افزوده محتوايي صوتي براساس شرايط بازار، از سوي ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده محتوايي صوتي تعيين مي‌شود و اپراتور و ارائه‌دهنده خدمت موظفند در تمامي تبليغات مربوط به خدمات خود، مشترك را از هزينه‌هاي مربوط به آن، به صورت شفاف مطلع كنند.
 
براساس اين مصوبه ، به منظور حمايت از فراهم كنندگان محتواي صوتي،حداكثر سهم اپراتور از خدمات ارزش افزوده محتوايي صوتي، ۳۰ درصد تعيين شده و ارائه‌دهنده خدمت موظف است قبل از شروع ارائه خدمات ارزش افزوده صوتي مورد نظر و در ابتداي تماس، درباره شرايط ارائه از جمله تعرفه خدمت به مشترك به صورت شفاف اطلاع‌رساني كند و همچنين درباره ادامه تماس، از مشترك تائيد مجدد بگيرد.
 
همچنين كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مقرر كرده است اپراتور امكان مسدودسازي دريافت خدمات از طريق شماره خاص و فعالسازي مجدد آن را درصورت درخواست مشترك فراهم كند و اپراتور موظف است روش انجام اين كار را قبل از شروع به ارائه خدمات به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي اعلام كرده و تائيديه لازم را از اين سازمان دريافت كند.
 
خدمات ارزش افزوده محتوايي صوتي  شامل  خدمات از جمله سرگرمي، آموزشي، اطلاع رساني، خدمات تخصصي مشاوره‌اي و ... كه توسط ارايه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوايي صوتي و از طريق بستر صوتي تلفن (اعم از ثابت و همراه) بصورت اختياري در اختيار مشتركين قرار مي گيرد و تعرفه آن از طريق سيستم صورتحساب اپراتورها قابل پرداخت مي باشد.

​​