فناوری اطلاعات

اتحاد 40 شرکت فناوری برای پیشبرد اینترنت اشیاء

کنسرسیومی متشکل از 40 شرکت فناوری و سازمان های تحقیقاتی مرحله اول طرحی را برای پیشبرد اینترنت اشیاء به پایان رسانده‌اند.
 
به گزارش فارس به نقل از بیزینس کلود، هدف از اجرای طرح یاد شده راه اندازی پلاتفورمی است که به برنامه‌های کاربردی امکان می‌دهد تا داده‌های تولید شده توسط ابزارها و سیستم‌های مختلف را به طور خودکار شناسایی کرده و به آنها معنا ببخشند.
 
این اقدام به ابداع استانداردهای فنی مورد نیاز برای اینترنت اشیاء نیز سرعت می‌بخشد. از جمله موسسات و سازمان‌های تحقیقاتی فعال در این زمینه می‌توان به BT، ARMو  IBMاشاره کرد. همچنین چندین دانشگاه بزرگ و موسسه تحقیقاتی برای اجرای این طرح همکاری می‌کنند.
 
پلاتفورم یاد شده همچنین می تواند کشف کند که داده‌ها و منابع مختلف موجود در اینترنت چه سرمنشایی دارند. این ابتکار عمل از 12 ماه پیش در حال اجرا بوده و بودجه 6.4 میلیون پوندی آن توسط گروهی موسوم به Technology Strategy Board در انگلستان تامین شده است.
 
کارشناسان می‌گویند اجرای طرح هایی از این دست راه را برای طراحی برنامه‌های کاربردی جدیدی هموار می‌کند که با اینترنت اشیاء سازگاری بیشتری دارند . مهم‌ترین ویژگی این برنامه‌ها امکان تعامل هوشمندشان با یکدیگر بدون نیاز به مداخله انسان خواهد بود.
 
 

​​