باندپهن ثابت

ضرب الاجل وزیر برای رفع موانع افزایش سرعت اینترنت رو به اتمام است

منبع: مهر
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت و رگولاتوری و نیز اپراتورهای اینترنت و مخابرات برای بررسی وضعیت اینترنت کشور خبر داد.
 
ضرب الاجل وزیر ارتباطات برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات رو به اتمام است. محمود واعظی در نامه ای یک ماه به این دو سازمان زمان داد تا ابعاد مختلف رفع مشکلات اینترنت را شناسایی و آن را اعلام کنند.
 
پیش از این حسن کریمی معاون شرکت ارتباطات زیرساخت به مهر گفته بود این وزارتخانه برای تدوین چارچوبهای لازم در جهت ارتقای سرویس اینترنت یک ماه به شرکت ارتباطات زیرساخت زمان داده است.
 
وی با اشاره به اقداماتی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، برای اجرای این دستور انجام شده است گفت: ما جلساتی با شرکتهای اینترنتی – PAP ها ، شرکت مخابرات ایران، شرکت های مخابرات استانی، اپراتورهای موبایل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ترتیب داده ایم و در حال پیگیری موضوع هستیم.
 
در این راستا حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل کارگروه بررسی رفع مشکلات اینترنت خبر داد و گفت: در این کارگروه نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکتهای اینترنتی و مخابرات عضو هستند و کیفیت شبکه را مورد بررسی قرار داده اند.
 
وی با بیان اینکه در این جلسات مشترک، کارهای عملیاتی برای تحقق دستور وزیر ارتباطات انجام شده است گفت: برخی از موانع پیش رو برای کیفیت اینترنت رفع شده و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای حل آن نیز مشخص شده است.
 
رضوانی از ارزیابی ارائه خدمات اینترنت شرکتهای اینترنتی خبر داد و گفت: نتایج کیفیت سرویس این اپراتورها بزودی اعلام می شود.
 
معاون رگولاتوری با اشاره به جلسات مشترک برگزار شده خاطرنشان کرد: راهکارهای حل مشکل و افزایش سرعت اینترنت و کیفیت آن به زودی اعلام خواهد شد.

​​