تلفن همراه

تلفن‌های همگانی رایگان محدودیت مکالمه ندارد

منبع: YJC
محمد رضا بیدخام گفت: هیچ محدودیت زمانی مکالمه در تلفن‌های همگانی رایگان در برخی مکان‌های عمومی وجود نخواهد داشت.
 
 
بیدخام گفت: پس از نصب تلفن‌های همگانی رایگان در برخی مکان‌های عمومی، مشترک هیچ محدودیت زمانی برای مکالمه ندارد و مشترک می‌تواند تا هر میزان صحبت کند و محدودیت زمانی برای آن ندارد.
بیدخام اظهار داشت: طی مصوبه در هیات مدیره مخابرات استان تهران بر این شد که در برخی مکان‌های عمومی استان تهران و البرز مانند بیمارستان‌های خیریه، درمانگاه‌ها، دادگاه‌ها، نیروهای انتظامی با درخواست مشترک تلفن عمومی به صورت رایگان نصب شود که این طرح در حال انجام است.
وی گفت: پس از درخواست متقاضیان، تلفن همگانی عمومی رایگان به آنها ارایه شده ضمن اینکه برای مکالمه رایگان نیاز به تغییر تجهیزات تلفن همگانی است.

​​