باندپهن سیار

نحوه ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای وایمکس منتشر شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۹۰ خود در ۲۹ خرداد ماه ۹۳ پیشنهاد رگولاتوری درخصوص نحوه ارتقا پروانه فعالیت اپراتورهای وایکس را تصویب کرد.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کمیسیون تغییر تعهدات توسعه و اجرای پروانه وایمکس شرکت ارتباطات مبین‌نت و صدور پروانه ارایه خدمات انتال داده‌ها مبتنی بر فناوری وایمکس در استان‌های مورد درخواست شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و استان‌های مورد درخواست شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و استان‌های مورد درخواست شرکت انتقال داده‌های رهام داتک را بررسی و به منظور حفظ شرمایه‌گذاری‌های موجود انجام شده در شبکه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، توسعه خدمات باند پهن و خدمات‌رسانی بهتر به مردم، مفاد آن را تصویب کرد.
رگولاتوری می‌تواند با رعایت این مقررات، نسبت به ارتقای پروانه اپراتورهای وایمکس متقاضی به فناوری‌های بالاتر از قبیل TD-LTE بدون داشتن قابلیت تحرک‌پذیری اقدام کند و نام این پروانه‌ها به پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت تغییر می‌کند.
به تمامی اپراتورهای وایمکس با تایید رگولاتوری اجازه داده شده بعد از پایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) با استفاده از فناوری وای‌فای به صورت برون ساختمانی نسبت به ارایه خدمات به مشترکین خود اقدام کنند.
اپراتورهای متقاضی موظف به پرداخت تمامی بدهی‌ها و جریمه‌های خود تا قبل از دریافت مجوز ارتقا و تسویه حساب با سازمان هستند.
 
افزایش تعهدات پوشش و کاهش تعهدات توسعه مبین‌نت
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعهدات توسعه و اجرای شرکت ارتباطات مبین‌نت دارنده پروانه وایمکس در کل کشور را از ۳۰۹ شهر به ۱۲۰ شهر مشروط به تامین پوشش و ارایه خدمات به میزان صد درصد در تمامی ۱۲۰ شهر مورد نظر کاهش داده و از تاریخ صدور این مصوبه، محدوده جغرافیایی مندرج در بند الف ماده ۷-۷ موافقت‌نامه پروانه از ۸۰ درصد فعلی به یکصد درصد تغییر یافته است.
در صورتی که این شرکت در زمان ابلاغ این مصوبه در شهرهایی خارج از شهرهای تعیین شده، به مشترکین خدمات ارایه می‌کند، موظف به ارایه خدمات تا پایان مدت قرارداد است.
 
مجوز توسعه فعالیت ایرانسل و داتک
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده شده با دریافت ضمانت‌نامه و مبالغ حق امتیاز برابر مبالغ تعیین شده در مزایده انتخاب اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت انتقال داده‌های رهاک داتک در سایر استان های مورد تقاضا علاوه بر استان های فعلی دارای پروانه در چارچوب این مقررات و موافقت‌نامه‌های پروانه صادر شده، اجازه فعالیت برای ارایه خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس را بدهد.
صدور پروانه منوط به وجود باند فرکانسی مورد نیاز و رعایت حضور حداکثر سه اپراتور در هر استان است.
 

​​