تلفن همراه

رگولاتوری حق‌السهم زیرساخت و اپراتورها از مکالمات VoIP را تعیین کرد

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تعیین هم شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه از درآمد مکالمات بین‌الملل صادره و وارده را بررسی و به منظور سامان‌دهی بخش ترافیک بین‌الملل، جلوگیری از ترافیک غیرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمایت از دارندگان پروانه، مفرراتی را تصویب کرد که از اول مرداد ماه سال ۹۳ لازم‌الاجرا است.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، براساس این مصوبه سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بین‌الملل صادره از کشور با پیش‌شماره دو صفر، ۸۰ درصد و سهم دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت و همراه از این بخش ۲۰ درصد از درآمد براساس تعرفه‌های وصولی اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در چارچوب مصوبات کمیسیون تعیین شده است.
 
سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در مکالمات تلفن همراه و ثابت صادره که توسط دارندگان مجوز ارایه خدمات VoIP بین‌الملل انجام می‌شود، به میزان ۲۰ درصد براساس تعرفه‌های وصولی اعلام شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در چارچوب مصوبات کمیسیون تعیین می‌شود.
 
دارندگان مجوز بین‌الملل VoIP باید ترافیک خود را به طور مستقیم به دروازه‌های بین‌الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت (سوئیچ‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها از قبیل TDM و IP) تحویل دهند. شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است امکانات لازم برای اتصال مستقیم دارندگان مجوز بین‌الملل VoIP به دروازه‌های بین‌الملل خود را فراهم سازد.
 
کلیه ارایه‌دهندگان خدمات بین‌الملل اعم از دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن همراه و ثابت و دارندگان مجوز ارایه خدمات VoIP بین‌الملل، موظف هستند ترافیک بین‌الملل صادره خود را صرفا از طریق دروازه‌های بین‌الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت (سوئیچ‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها از قبیل TDM و IP) به خارج از کشور صادر کنند.
 
شرکت ارتباطات زیرساخت باید بابت هر دقیقه مکالکه بین‌الملل وارده خاتمه داده شده به مشترکین تلفن همراه ۲۳۵ ریال به اپراتورهای تلفن همراه و بابت هر دقیقه مکالمه بین‌الملل وارده خاتمه داده شده به مشترکین تلفن ثابت ۸۵ ریال به اپراتورهای تلفن ثابت پرداخت کند. ارقام پایه تعیین شده در این ماده به ازای هر یک درصد افزایش ترافیک به میزان نیم درصد تا سقف دو برابر افزایش می‌یابد.
 
مبنای تعیین افزایش نرخ براساس ترافیک سالانه پایه تعیین شده است که برای تلفن همراه شرکت مخابرات ایران ۴۹۲ میلیون دقیقه، تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران ۴۸۰ میلیون دقیقه، تالیا یک میلیون دقیقه، ایرانسل ۲۰۴ میلیون دقیقه و رایتل شش میلیون دقیقه است و سهم سایر اپراتورها به میزان ارقام پایه تعیین شده در این ماده تعیین می‌شود.
 
هیچکدام از دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت و همراه مجاز به دریافت ترافیک بین‌الملل وارده به صورت جداگانه و خارج از شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده و می بایست صرفا از طریق دروازه‌های بین‌الملل مشخص شده توسط آن شرکت ترافیک بین‌الملل را در شبکه خود دریافت کنند.
 
طبق این مصوبه تمامی اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات تلفن ثابت و همراه در صورت نیاز به استفاده از پیش‌شماره‌های خاص برای انتقال ترافیک بین‌الملل موظف هستند تاییدیه لازم را از سازمان دریافت کنند. سازمان هماهنگی لازم را با شرکت ارتباطات زیرساخت به عمل خواهد آورد.
 
درصورتی‌که اپراتور ارایه‌کننده خدمات تلفن همراه و ثابت، پس از اخذ تاییدیه از سازمان، پیش‌شماره خاصی را برای انتقال ترافیک بین‌الملل از طریق یک ارایه‌کننده خدمات VoIP بین‌الملل تعریف کرد، ارایه‌کننده خدمات VoIP بین‌الملل مجاز به ارایه خدمات VoIP بین‌الملل خارج از پیش‌شماره تعریف شده نیست.
 
درصورتی که اپراتور ارایه‌کننده خدمات تلفن همراه و ثابت پس از اخذ تاییدیه از سازمان، پیش‌شماره خاصی را برای انتقال ترافیک بین‌الملل از طریق یک ارایه‌کننده خدمات VoIP بین‌الملل تعریف کرد، اپراتور طرف حساب با شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد بود و موظف است سهم شرکت ارتباطات زیرساخت را از بابت مکالمات بین‌الملل صادره ایجاد شده از طریق پیش‌شماره تعریف شده به میزان ۲۰ درصد درآمد، براساس تعرفه‌های وصولی اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در چارچوب مصوبات کمیسیون بپردازد.
حق‌السهم رگولاتوری از محل درآمد مکالکات بین‌الملل صادره صرفا از محل سهم درآمد ناخالص اپراتور از تعرفه وصولی مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در چارچوب مصوبات کمیسیون محاسبه خواهد شد. برای محاسبه حق‌السهم سازمان حداقل سهم اپراتور از تعرفه وصولی ۲۰ درصد درنظر گرفته می‌شود. حق‌السهم سازمان از محل درآمد مکالمات بین‌الملل وارده براساس ارقام پرداختی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارایه‌کننده تلفن همراه و ثابت محاسبه خواهد شد.
 
کلیه دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت و همراه موظف هستند در شناسایی و برخورد با مشترکینی که به صورت غیرمجاز ترافیک بین‌الملل را به داخل کشور وارد می‌کنند، با شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان همکاری لازم را داشته باشند. تمامی تصمیماتی که در این خصوص توسط کمیسیون به تصویب می‌رسد و توسط سازمان به دارندگان پروانه ابلاغ می‌شود، برای دارندگان پروانه لازم‌الاجرا است.
 
رگولاتوری موظف است شش ماه پس از اجرای مصوبه و پس از آن در مقاطع چهار ماهه، با همکاری شرکت ارتباطات ززیرساخت، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را به کمیسیون ارایه کند. پس از یک سال از اجرای این مصوبه، کمیسیون درخصوص ترافیک و ارقام پایه تعیین شده در این ماده تصمیم‌گیری خواهد کرد.

​​