باندپهن ثابت

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت که به تصویب هیات دولت رسیده بود، با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
 
 
به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در مورد اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.
 
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 11863/1 مورخ 28/2/1393 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب1377ـ تصویب کرد:
 
اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، موضوع تصویب‌نامه شماره 169299/ت37751هـ مورخ 20/9/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
1ـ متن زیر جایگزین ماده (16) می‌شود: 
 
ماده16ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی می‌باشد که حداکثر دو عضو آن غیرموظف خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیرموظف توسط رئیس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هـیأت مدیره پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.
 
2ـ در تبصره (1) ماده (16)، ماده (22) و ماده (25) عبارت‌های «اعضای هیأت مدیره» به عبارت‌های «اعضای موظف هیأت مدیره» اصلاح می‌شود.
 
این متن به موجب نامه شماره 1725/102/93 مورخ 19/5/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
 

​​