باندپهن ثابت

ویدئو: مناظره مهندس سبوحی و شاه‌میرازیی در مورد باند پهن


​​