امنیت

سرپرست معاونت امنیت سازمان IT با حکم جهانگرد منصوب شد

مهندس سید هادی سجادی به سمت سرپرست معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.
 
طی حکمی از سوی نصر الله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات، مهندس سید هادی سجادی به عنوان سرپرست معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعت ایران منصوب شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن حکم مهندس جهانگرد آمده است:
 
با توجه به دانش، تخصص و سوایق ارزنده شما، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان سرپرست معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این سازمان منصوب می نمایم.   
امید است در جهت تحقق اصول و ضوابط حاکم بر سازمان با درایت لازم و صحت عمل، در راستای اصل پاسخگوویی برابر چارچوب شرح وظایف محوله، جدیت و تلاش وافری را ایفا نمایید.
توفیقات شما را در تقویت عزت  و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت و رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای( حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

​​