باندپهن سیار

کمک مشاوران بین‌المللی در طراحی برنامه تحول شبکه پهن باند ملی ایران

منبع: Fars News
مرکز تحقیقات مخابرات اعلام کرد که با استفاده از شرکت‌هایی با توان به کارگیری مشاوران بین‌المللی، نقشه راه و طراحی کلان لایه شبکه شرکت زیرساخت را به منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات تدوین خواهد کرد.
 
 
طبق اعلام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، این مرکز برای انجام پروژه‌ای ملی در حوزه شبکه پهن باند (لایه شبکه) شبکه ملی اطلاعات، نیاز به خدمات اجرای پروژه و خدمات مشاوره‌ای دارد.
 
انتظار می‌رود با انجام خدمات مشاوره در این زمینه، خروجی‌های مرحله اول شامل گزارش تحلیلی اطلاعات وضع موجود و ارائه مدل مفهومی بخش شبکه در شبکه ملی اطلاعات، خروجی‌های مرحله دوم شامل گزارش تحلیلی تدوین وضع مطلوب و نقشه راه و ارائه برنامه کلان تحول بخش شبکه در شبکه ملی اطلاعات و خروجی‌های مرحله سوم شامل گزارش طراحی کلان لایه شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و تهیه RFP پروژه های مرتبط برای شرکت ارتباطات زیرساخت جهت دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات باشد. 
 
از این رو این مرکز، از شرکت‌ها و ارگان های تحقیقاتی و تخصصی که توانایی به کارگیری مشاورین بین المللی را دارند، برای شرکت در این پروژه دعوت کرده است.
 
مهلت ارائه مستندات تا تاریخ تا تاریخ 5 مهر ماه سال جاری اعلام شده است.
 
 

​​