تلفن همراه

تالیا در همراه اول ادغام میشود

منبع: FarsNews
۴۳ درصد سهام پروژه تالیا متعلق به شرکت گسترش ارتباطات تالیا و ۵۷ درصد متعلق به شرکت مخابرات ایران است که قرار است همراه اول، سهام گسترش ارتباطات تالیا را خریداری کند و به این ترتیب سیم‌کارت‌های تالیا به همراه اول منتقل می‌شود.
 
 
قرار است شرکت تالیا به همراه اول منتقل شود. پروژه تالیا پیمانکار شرکت مخابرات ایران برای ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری است. هم‌اکنون در پروژه تالیا 43 درصد سهام متعلق به شرکت گسترش ارتباطات تالیا و 57 درصد متعلق به شرکت مخابرات ایران است.
 
شرکت گسترش ارتباطات تالیا که 43 درصد از پروژه BOT تالیا را دراختیار دارد متعلق به شرکت تابا و شرکت تابا متعلق به بنیاد تعاون است. همچنین شرکت مخابرات ایران که 57 درصد سهام تالیا را دراختیار دارد متعلق به شرکت مبین و شرکت مبین متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) است.
 
قرار است سهام شرکت گسترش ارتباطات تالیا که شامل 43 درصد سهام تالیاست توسط همراه اول خریداری شود و به این ترتیب 100درصد سهام تالیا به مخابرات ایران و همراه اول تعلق خواهد داشت.
 
پس از انتقال سهام، سیم‌کارت‌های تالیا با حفظ نامبرینگ به شبکه همراه اول منتقل خواهد شد و همراه اول پشتیبانی‌کننده سیم‌کارت‌های تالیا خواهد بود.
 
 

​​