امنیت

حمله هکرهای روسی به اطلاعات ناتو

منبع: MehrNews
هکرهای روسی با استفاده از نقص ویندوز سرویس‌های اطلاعاتی ناتو توانستند به این شبکه دست پیدا کرده و اطلاعات مهمی را به سرقت ببرند.
 
هکرهای روسی را به عنوان بزرگترین هکرهای دنیا می شناسند که به بزرگترین عملیات های جاسوسی و دستیابی به اطلاعات سایر کشورها دست می زنند. در جدیدترین حمله هکرهای روسی، آنها توانستند به سرویس های امنیتی ناتو وارد شده و اطلاعات امنیتی در رابطه با اتحاد و پیمان دیپلماتیکی بین کشورهای امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در رابطه با مسائل اوکراین و همینطور بحران این کشور دست یابند.
 
بنا به اطلاعات منتشر شده هکرهای روسی با استفاده از باگ هایی که در نسخه عرضه شده ویندوز وجود داشت، توانستند به سیستم امنیتی ناتو نفوذ کرده و فعالیت های خود را گسترش دهند.
 
رد پاهایی از هکرها و همینطور شیوه عملکرد آنها نشان می دهد که هکرها روسیه ای بوده اند. این موضوع در حالی مطرح می شود که مقامات عالی رتبه کشورهای روسیه، ناتو و اوکراین سخنی در این رابطه عنوان نکرده اند. اما از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست که هکرهای روسی با دستور مقامات روسیه ای به این کار دست زده اند یا با مقامات روسیه ای در ارتباط بوده اند یا از سوی دولت های دیگر حمایت شده اند.

​​