فناوری اطلاعات

ویدئو: مناظره دکتر شهریاری با محمدحسن انتظاری در برنامه دیروز،امروز،فردا شبکه 3سیما


​​