فناوری اطلاعات

سیستم عامل فارسی توجیه منطقی ندارند

منبع: Farsnews
یک برنامه نویس سیستم های لینوکس گفت: پروژه‌هایی که تاکنون برای فارسی سازی لینوکس تعریف شده بی‌نتیجه مانده‌ و کاربردی نشدند.
محمدرضا کمالی‌فرد در بیستمین نمایشگاه الکامپ با اشاره به نرم افزارهای متن باز و پروژه لینوکس فارسی اظهار داشت: کدهای نرم افزارهای متن باز در اختیار همگان قرار دارد و از این رو این نرم افزارها توسط توسعه دهندگان آزاد قابل توسعه و شخصی سازی هستند. اما همچنان که این ویژگی مسیر توسعه را باز می‌کند، امکان سوءاستفاده را نیز فراهم کرده است.
 
این برنامه نویس نرم افزارهای لینوکس تاکید کرد: معتقدم که ساخت سیستم عامل فارسی توجیه منطقی ندارند و پروژه‌هایی که تاکنون در دانشگاه‌های ایران برای این منظور تعریف شده اند جمع شده اند و تنها در داخل همان دانشگاه ها کاربرد داشتند.
 
وی درباره موضوع امنیت سیستم عامل لینوکس که یکی از دلایل تاکید بر فارسی سازی این محصول بود، افزود: یک بحث افسانه ای می گوید لینوکس امنیت بالایی دارد، اما معتقدم امنیت مطلق نیست و بستگی ابزار و روش استفاده دارد.

​​