فناوری اطلاعات

افزایش چشمگیر حمله هکرها به بیمارستانهای آمریکا

منبع: مهر
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در سال 2015 بسیاری از بیمارستانها و مراکز درمانی سراسر آمریکا مورد هدف هکرها قرار می گیرد و انبوهی از اطلاعات محرمانه بیماران به سرقت می رود.
در سال 2014 هکرها نه تنها اطلاعات کارتهای اعتباری و تصاویر چهره های برجسته و سرشناس در آمریکا را به سرقت بردند بلکه به بیمارستانها نیز رحم نکرده و به بخش مهمی از اطلاعات بیماران نیز دست پیدا کردند. با این حال پیش بینی می شود در سال 2015 این نوع حملات به بیمارستانها افزایش بیشتری خواهد یافت.
 
کارل لنارد تحلیل گر ارشد امور امنیتی در شرکت Websense می گوید: هکرها وارد شبکه های رایانه ای تأسیسات بخش سلامت شده و انبوهی از اطلاعات درمانی بیماران را به سرقت می برند که معمولا به درستی حفاظت نمی شوند.
 
محققان این شرکت برآورد کرده اند که تنها طی 10 ماه متوالی از سال 2014، حملات هکرها به شبکه رایانه ای بیمارستانها و تأسیسات بخش سلامت سراسر آمریکا افزایش 600 درصدی داشته است.
 
اکنون این محققان پیش بینی می کنند که در سال 2015 که به زودی آغاز می شود این نوع حملات افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
 
اما اینکه چرا این وضعیت شکل گرفته در نوع خود جالب توجه است. به گفته کارل لنارد، سازمان های درمانی در سراسر جهان و به ویژه آمریکا در حال تبدیل کردن اطلاعات پزشکی خود به داده های الکترونیکی هستند و در این میان امنیت رایانه معمولا در اولویت قرار نمی گیرد. به همین دلیل هکرها به راحتی به آنها حمله می کنند.
 
همچنین برآورد شده که در سال 2014 در مقایسه با سال 2013، هکرها 4 میلیون اطلاعات بیشتر از مراکز درمانی و بیمارستانی آمریکا به سرقت برده اند.

​​