فناوری اطلاعات

نمودار: مقایسه رشد 13 ساله ضریب نفوذ اینترنت ایران با افغانستان، عراق، ترکیه، عربستان و امارات

منبع: آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستا)

 

ظریب نفوذ اینترنت.jpg

برای مشاهده نمودار در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید


​​