رگولاتوری

امضای تفاهم‌نامه همکاری پست، پست بانک و مخابرات ایران برای ساماندهی دفاترICT روستایی

منبع: ict.gov
مدیران عامل شرکت‌های پست، پست بانک و مخابرات ایران، در نشست مشترک، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه به منظور ساماندهی وضعیت دفاتر ICT روستائی و استفاده بهینه از امکانات و توانمندی‌های سازمان‌های مذکور جهت ارائه خدمات به هموطنان روستائی امضا کردند.
 به گزارش  مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  براساس این تفاهم‌نامه مقررشد؛ هرگونه خدمات بانکی در دفاتر ICT صرفاً از طریق پست بانک ایران انجام و با توجه به کنوانسیون اتحادیه پستی جهانی، تمامی خدمات نیابتی قابل عرضه در این دفاتر نیز از طریق درگاه پست صورت پذیرد.
 
بنابراین گزارش؛ طبق تفاهم‌نامه مذکور، کارگزاران مخابراتی که تمایل به اخذ مجوز نمایندگی ICT در قالب پیشخوان دولت روستائی از طریق درگاه پست را دارند پس از معرفی از سوی شرکت مخابرات ایران و انعقاد قرارداد جداگانه، می‌توانند از درگاه مخابرات خارج و شخصی‌سازی شوند.
براساس این تفاهم‌نامه شرکت‌های پست و پست بانک ایران متعهد شدند نهایت تلاش خود را برای افزایش سهم درآمدی کارگزاران دفاتر ICTروستائی از محل خدمات واگذاری شده به کار گرفته و کارگزارانی که از مخابرات منفک شده و تمایل به دریافت مجوز نمایندگی ICT در قالب پیشخوان روستائی با درگاه پست دارند می‌توانند با عقد قرارداد همکاری لازم با پست و پست بانک ایران را داشته باشند.
 
همچنین مقررشد خدمات پست و پست بانک ایران از طریق درگاه‌های الکترونیکی این دو مجموعه توسط مخابرات در دفاتر ICT روستائی به هموطنان ارائه شود.
 
در این تفاهم‌نامه با اشاره به روستاهای فاقد دفاتر ICT و یا غیرفعال بر راه‌اندازی و فعال‌سازی دفاتر مذکور مطابق برنامه ششم توسعه تأکید و مجوز نمایندگی ICT در قالب دفاتر پیشخوان دولت روستائی به متقاضیان اعطاء شود.

​​