فناوری اطلاعات

جهانگرد در مراسم امضاي تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد؛ ارتباط مستقيم بيش از 40 هزار مدرسه با شبکه اطلاعات

منبع: tci
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: براي توسعه شتاب بخش و ارتقا در حوزه فناوري اطلاعات هر دو وزارتخانه تلاشي جدي دارند و در شرايط کنوني بيش از 40 هزار مدرسه مستقيم با شبکه ارتباط دارند که با افتتاح مرکز ذخيره و پردازش اين ظرفيت نيز افزايش خواهد يافت. 
 
 
نصرالله جهانگرد در مراسم امضاي تفاهم نامه توسعه همکاري مشترک وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با وزارت آموزش و پرورش گفت: براي شکوفايي بيشتر آموزش و پرورش و ابزارهاي مهارت آموزي دانش آموزان بايد کارهاي عميقي در حوزه فناوري اطلاعات در نظام تعليم و تربيت کشور صورت گيرد .
 
وي افزود: آموزش و پرورش از سال 1365در عرصه فناوري اطلاعات گام هایی برداشته است که نشان دهنده تلاش مديران آموزش و پرورش در عرصه فناوري اطلاعات است.
 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: آموزش و پرورش همواره علاقه زيادي بهگسترش فناوري اطلاعات داشته است و به طور مثال در سيستم تکفا 20 ميليارد از منابع عمومي براي آن اختصاص يافت که آموزش و پرورش دو برابر آن را سرمايه گذاري کرد و 30 ميليارد نيز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اختصاص داد.
 
وي تصريح کرد: براي توسعه ی این بخش و ارتقا ی آن در حوزه فناوري اطلاعات هر دو وزارتخانه تلاشي جدي دارند و در شرايط کنوني بيش از 40 هزار مدرسه مستقيم با شبکه ارتباط دارند که با افتتاح مرکز ذخيره و پردازش اين ظرفيت نيز افزايش خواهد يافت. مهندس جهانگرد افزود: فعاليت هايي نظير پست و الکترونيک دانش آموزي ، افتتاح پروتال مدارس، تهيه نرم افزارهاي درسي و تهيه نسخه ديجيتال مواد درسي در آموزش و پرورش از جمله فعاليت هايي است که در شوراي فناوري اطلاعات مورد توجه و حمايت جدي قرار دارد و شرکت مخابرات ايران نيز آمادگي خود را در اين زمينه اعلام کرده است.
 
وي ادامه داد: اگر بخواهيم مهارت فناوري اطلاعات را در شهروندان ايراني گسترش دهيم اين کار بايد از دبيرستان آغاز شود. اين همت در مسئولان آموزش و پرورش ديده مي شود که اميدواريم به زودي شاهد اتفاقات خوبي در اين زمينه باشیم. 
 

​​