رگولاتوری

بازگشت سازمان فضایی به وزارت ارتباطات قطعی نیست

منبع: فناوران
عضو شورای عالی اداری گفت: نهاد ریاست جمهوری معتقد است فعالیت سازمان فضایی که سال ۸۹ از وزارت ارتباطات منتزع شد و به نهاد ریاست جمهوری انتقال یافت، ربطی به این نهاد ندارد.
 
اسماعیل جلیلی با تشریح نتایج جلسه یکصد و هفتادم شورای عالی اداری در تاریخ 4 بهمن ماه 93 گفت: در این جلسه پیشنهاداتی درباره تکلیف سازمان فضایی ایران مطرح شد.
این عضو ناظر شورای عالی اداری گفت: موضوع تعیین تکلیف سازمان فضایی ایران از سوی نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد شده و نظر نهاد این است که فعالیت این سازمان ارتباطی با نهاد ندارد.
وی توضیح داد: سازمان فضای ایران طبق مصوبه سال 1389 شورای عالی اداری از وزارت ارتباطات منتزع شد و به نهاد ریاست جمهوری انتقال یافت.
جلیلی تصریح کرد: بر این اساس 4 پیشنهاد در جلسه شورای عالی اداری مطرح شد. نخست اینکه در معاونت علمی ‌و فناوری نهاد ریاست جمهوری، مرکز ملی فضایی تشکیل شود. دوم اینکه سازمان فضایی به وزارت ارتباطات منتقل شود.
این عضو ناظر شورای عالی اداری گفت: سوم اینکه پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی از پژوهشکده فضایی منتزع شود و به وزارت علوم انتقال یابد. چهارم اینکه پژوهشکده فضایی به وزارت ارتباطات انتقال یابد.
وی تصریح کرد: مقرر شد یکی از این پیشنهادها به رییس شورای عالی اداری که رییس‌جمهور است ارجاع شود که در نهایت اگر مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفت، اجرا شود.
جلیلی یادآور شد: همچنین درباره این پیشنهادات ابهاماتی نیز وجود دارد که پس از رای آوردن هر یک، مورد موشکافی بیشتر قرار خواهد گرفت.

​​