فناوری اطلاعات

شبکه مجازی مخترعان تهران راه افتاد

منبع: فناوران
رییس بنیاد نخبگان استان تهران درباره ایجاد شبکه مخترعان گفت: این شبکه برای اولین بار در استان تهران ایجاد شده است که در راستای ارتباط نخبگان با یکدیگر و همچنین با موسسات و صاحبان صنایع است.
 
شهرام یوسفی‌فر افزود: هدف از ایجاد این شبکه، این است که نخبگان و استعدادهای برتر در کارگروه‌های مختلف بتوانند به صورت مجازی با یکدیگر ارتباط 
برقرار کنند.
رییس بنیاد نخبگان استان تهران درباره خصوصیات دیگر ایجاد این شبکه توضیح داد: از این طریق سرمایه‌گذاران صنایع مختلف و موسسات تجاری‌سازی می‌توانند جهت بررسی اختراعات مورد نظر به صورت مجازی با مخترعین در ارتباط باشند.
 به گفته یوسفی‌فر، آیین‌نامه اختراعات توسط معاون پژوهشی بنیاد ملی نخبگان تغییر کرده که براساس آن ماموریت و اهداف مختلفی برای جامعه نخبگان تعیین شده است. هدف از این آیین‌نامه این است که بتوانیم در راستای اهداف اصلی بنیاد حرکت کنیم.

​​