گزارش تصویری: پرتاب ماهواره ملی فجر

چهارمین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران (فجر) با «ماهواره بر بومی سفیر فجر» و با رمز «یا محمد رسول الله» به فضا پرتاب و در مدار زمین قرار گرفت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​​