فناوری اطلاعات

قطع اینترنت بخشی از جنوب شرق استان تهران

منبع: ایرنا
اینترنت بخش وسیعی از مناطق و شهرستان های جنوب شرق استان تهران از صبح پنجشنبه قطع و مشکلاتی در ارائه خدمات به مردم برای دستگاه های اجرایی و سازمان ها ایجاد شد.
ارتباط اینترنتی شهرستان های پاکدشت ، ورامین ، پیشوا ، جواد آباد و قرچک از صبح امروز قطع شده و فعالیت کاربران و ادارات دولتی،موسسات ،برخی بانک ها و نیز شرکت های خصوصی این مناطق برای ارائه خدماتی که مستلزم اینترنت است با اختلال روبرو شده است.
 
یکی ازمسوولین مخابرات شهرستان ورامین حفاری غیرمجاز در مسیر عبور کابل فیبر نوری را عامل قطعی اینترنت در این بخش از استان تهران اعلام کرد.
 
وی گفت: حفاری غیرمجاز درمنطقه گل تپه کویر ، حد فاصل شهرستان های قرچک و ری باعث قطعی اینترنت این شهرستان ها شده و گروه هایی از نیروهای مخابرات با حضور در محل در صدد رفع مشکل می باشند.
 
این منبع افزود: اکنون ارتباط تمامی مشترکینی که از شرکت های خصوصی اقدام به دریافت اینترنت کرده اند قطع شده و تنها مشترکینی که از شرکت مخابرات نسبت به دریافت اینترنت پرسرعت اقدام کرده اند می توانند کماکان دسترسی داشته باشند.
 
وی زمان مشخصی را برای اتصال مجدد شبکه اینترنت این مناطق اعلام نکرد.

​​