فناوری اطلاعات

تعداد کاربران اینترنتی چین اعلام شد

منبع: ایسنا
شمار کاربران اینترنتی در چین در سال گذشته میلادی به بیش از 649 میلیون نفر رسید.
 
مرکز اطلاعات اینترنت چین با انتشار گزارشی اعلام کرد که تا پایان سال گذشته میلادی، شمار کاربران اینترنتی در این کشور به بیش از 649 میلیون نفر رسید.
 
مرکز اطلاعات اینترنت چین همچنین میانگین سرانه استفاده از اینترنت در این کشور را در هفته 26.1 ساعت اعلام کرد.
 
لیو بین، معاون مرکز اطلاعات اینترنت چین در این باره گفت: نرخ نفوذ اینترنت در چین هم‌اکنون معادل 47.9 درصد است که در مقایسه با پایان سال 2013 حدود دو درصد افزایش یافته است.
 
به گفته وی، 61.3 درصد از چینی‌هایی که از اینترنت استفاده نمی‌کنند گفته‌اند که علت اصلی عدم استفاده از اینترنت آشنا نبودن با رایانه و اینترنت است.
 
در سال گذشته میانگین سرانه کاربران چین در استفاده از اینترنت در هفته به 26.1 ساعت رسید که این زمان نسبت به پایان سال 2013 میلادی معادل 1.1 ساعت افزایش یافته است.

​​