فناوری اطلاعات

برگزاری مناقصه خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی نهایی شد

منبع: دنیای اقتصاد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن فرآیند برگزاری مناقصه «خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی» خبر داد و بر عزم وزارت جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات روستایی تاکید کرد. 
مهدی راسخ دراین خصوص گفت: با توجه به اهمیت ارتباط رسانی به نقاط محروم و دور افتاده و توسعه دولت الکترونیک، مناقصه اجرای پروژه «خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی برای متقاضیان 25 هزار روستای فاقد این امکان» برگزار و اجرای آن به کنسرسیوم‌های وب آواسل سپرده شد. معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت افزود: کنسرسیوم‌های وب- آواسل متعهد شده است، ظرف مدت یک‌سال نسبت به ایجاد امکان ارائه خدمت اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی اقدام کند. راسخ در پایان با بیان اینکه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مناطق محروم و کم برخوردار از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: وزارت ارتباطات درصدد اتخاذ راهکار‌های مناسبی است تا اپراتورها در مناطق محروم، روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته بتوانند خدمات خود را ارائه دهند.

​​