فناوری اطلاعات

کنسرسیوم آواسل برنده اینترنت‌رسانی به روستاها شد

منبع: فناوران
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مناقصه خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی برای متقاضیان ۲۵ هزار روستای فاقد این امکان، برگزار و اجرای آن به کنسرسیوم‌های وب آواسل سپرده شد.
 
مهدی راسخ از نهایی شدن فرآیند برگزاری مناقصه خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی خبر داد و بر عزم وزارت ارتباطات جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات روستایی تاکید کرد.وی گفت: با توجه به اهمیت ارتباط‌رسانی به نقاط محروم و دور افتاده و توسعه دولت الکترونیک، مناقصه اجرای پروژه خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی برای متقاضیان 25 هزار روستای فاقد این امکان، برگزار و اجرای آن به کنسرسیوم‌های وب آواسل سپرده شد.معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت افزود: کنسرسیوم‌های وب‌آواسل متعهد شده است ظرف مدت یکسال نسبت به ایجاد امکان ارایه خدمت اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی اقدام کند.

​​