آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان رگولاتوری برای ارزیابی کیفی مشاوران

منبع: سینا
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد به منظور انتخاب مشاور تهیه، گردآوری و مستندسازی استانداردهای حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)، اقدام به شناسایی مشاوران ذیصلاح از طریق فراخوان عمومی کند.
بر همین اساس از تمامی اشخاص حقوقی که دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط دارای گواهی تایید صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه از شورای عالی انفورماتیک کشور در رسته خدمات آموزش پژوهشی با رتبه ۴ و بهتر از آن هستند، دعوت کرده است در این فراخوان شرکت کنند.
فروش تجدید اسناد ارزیابی کیفی روز ۱۴ بهمن ماه آغاز شد و ۲۱ بهمن ماه ۹۳ پایان یافت و زمان ارایه پاکت ارزیابی کیفی سوم اسفند ماه خواهد بود.
این فراخوان صرفا برای ارزیابی کیفی مشاوران واجد شرایط و تهیه لیست بلند و کوتاه بوده و هیچ تعهدی برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ندارد.

​​