فناوری اطلاعات

برات قنبری: پیاده سازی جویشگرها یکی از موارد اقتصاد مقاومتی است

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قنبری در آیین بهره برداری از جویشگر یوز با تاکید بر اقتصاد مقاومتی گفت: پیاده سازی جویشگرها یکی از موارد اقتصاد مقاومتی است که بدون آن نهضت تولید محتوا و نهضت نرم افزاری، شدنی نخواهد بود.
 
قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت در این مراسم گفت: امروز جویشگر یوز بهره بردرای می شود که این پروژه ها، موتور حرکت دانشگاه ها و موجب بهره مندی ملت ماست.
 
قنبری با تاکید بر این که با راه افتادن موتورهای جست و جوی داخلی، امنیت و ترافیک به داخل منتقل می شود که امینت ملی را به دنبال دارد، گفت: سیاست ما در وزارت ارتباطات با تقلیل 90 درصدی ترافیک بین الملل بر ترافیک داخل افزود.
 
وی ابراز امیدواری کرد با گسترش فضای فعلی بتوان شاهد توسعه جویشگر فارسی تا 10 برابر بود.
وی با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی افزود: تا زمانی که این پروژه به نقطه رشد و سوددهی برسد حمایت ها ادامه خواهد داشت.

​​