فناوری اطلاعات

لیست برخی لپ تاپ های بین 1/5 تا 2 میلیون تومان در بازار ایران

منبع: دنیای اقتصاد


​​