فناوری اطلاعات

دسترسی دانشگاه‌های کشور به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی فراهم شد

منبع: روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
در مجمع عمومی شورای تامین منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دسترسی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به پایگاه‌های اطلاعات علمی و آیین‌نامه جدید شورا تبیین شد.
در نشست مجمع عمومی شورای تامین منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری که از ساعت ۹ تا ۱۵ روز یکشنبه 26 بهمن در مجتمع امام خمینی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، پس از خیر مقدم ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر سیروس علیدوستی، رئیس شورا، سخنرانی و آئین نامه جدید شورا و شیوه نامه اجرایی آن تبیین نمود.
دکتر سیروس علیدوستی در این بخش در مورد نیاز به اصلاح آئین نامه قبلی با توجه به تجربه های چند سال گذشته اشاره کرد و افزود:  این آئین نامه از انعطاف بیشتری نسبت به آئین نامه قبل برخوردار است و دانشگاهها در عین عضویت در شورا و استفاده از مزایای کنسرسیوم، می توانند هر بخش از نیازهای خود را که به صرفه و صلاح خود تشخیص دهند،‌ مستقل تامین نمایند ولی در امور مشترک و استفاده مشترک از منابع می بایست کمک سایرین در شورا باشند.
وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که در آئین نامه قبلی تصریح نشده بود،‌ کمکهای وزارتی در قالب وام کوتاه مدت به شورا بود تا در مواردی که یکی از اعضا به دلیلی امکان تهیه فوری منابع مالی خود را ندارد، برای اینکه کسری بودجه یکی موجب قطع دسترسی دیگری نشود.
در ادامه سید ابراهیم عمرانی، دبیر شورای تامین منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری، گزارش عملکرد شورا در دوره قبل را ارائه داد.
عمرانی در این گزارش بیان کرد: دوره قبل با جهش ارزی ناگهانی در پائیز ۹۰ و ادامه آن در سال ۱۳۹۱ و مشکلات کمبود بودجه دانشگاهها همراه بود و اعضای دوره اخیر شورا در این مدت با مشکلات ناشی از آن در دانشگاهها و پژوهشگاه روبرو بوده اند. عمرانی افزود: دبیرخانه شورا هم در این دوره و تا تاریخ ۳۱ آذر ۱۳۹۲ تحویل دبیر جدید شد که در ادامه کارهای دبیرخانه قبلی، بیشترین تلاشش در اعتماد سازی ناشران در سویی و اعضا در سوی دیگر صرف شده است.
بنا به گزارش دبیر شورا، خوشبختانه جز یکی، دو مورد درباره ناشران که برای آن تلاش مضاعفی باید انجام شود، همه ناشران با شورا ارتباط مجدد برقرار کرده اند و با وجود مشکل بدهی برخی از اعضا، دسترسی های جدید را برای متقاضیان باز کرده اند.
بر اساس این گزارش، دسترسی به الزویر برای ۱۱ دانشگاه و پژوهشگاه،  اشپرینگر برای ۶ دانشگاه و پژوهشگاه،  وایلی برای ۳ دانشگاه ،  CABI برای ۵ دانشگاه،  AMSبرای ۵ دانشگاه  و پژوهشگاه  ،  Proquest  برای ۴  موسسه، امرالد برای ۳ موسسه و پایگاه JSTORE  برای ۳ موسسه  فراهم شده است.
سید ابراهیم عمرانی ادامه داد: درباره پایگاههای ISI و IEEE هم مذاکرات در حال انجام است و موافقت خود را با باز کردن دسترسی ها اعلام کرده اند که امیدواریم به زودی این پایگاهها نیز باز شوند. ISI تعداد ۸ متقاضی و IEEE با ۹ متقاضی در دست مذاکره هستند.
در ادامه نشست گزارش مالی نیز توسط دبیر شورا ارائه گردید.
پس از آن دکتر دوایی، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، درباره تقش منابع اطلاعاتی در پژوهش و موانع پژوهش در دانشگاههای کشور سخنرانی کرد.
در ادامه  و از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۱۵ جلسه هم اندیشی برگزار گردید که حاضران به طرح مشکلات و موانع کار خود و نیز مشکلات کار شورا به صحبت پرداختند و پیشنهاداتی برای بهتر شدن روند اجرایی کار شورا ارائه دادند و سوالهایی نیز مطرح شد که پیشکسوتان شورا و نیز دبیرخانه و رئیس شورا به آنها پاسخ دادند.
در آخرین بخش برنامه، با توجه به پایان ماموریت اعضای قبلی شورا و با اتکا به آئین نامه جدید شورا و شیوه نامه اجرایی آن، اعضای جدید این شورا  انتخاب شدند که نتایج به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- حوزه تهران: دکتر احمد زواران حسینی/  نماینده دانشگاه تربیت مدرس                   
۲-حوزه تهران: دکتر حمید مهدیقلی/ نماینده دانشگاه  صنعتی شریف                     
۳- حوزه تهران: دکتر سید مهدی علوی/ نماینده دانشگاه  علم و صنعت ایران                  
۴- حوزه تهران: دکتر فرزین ذکایی/ نماینده دانشگاه  صنعتی امیرکبیر                     
۵- حوزه غرب: دکتر مرتضی یاوری / نماینده دانشگاه بوعلی همدان                            
۶- حوزه شمال غرب:   مهندس پرویز قربان زاده/ نماینده دانشگاه صنعتی ارومیه                          
۷-  حوزه جنوب:  دکتر محمد رضا قانع/ نماینده مرکز منطقه ای اطلاعرسانی علوم و فناوری 
۸- حوزه شرق: دکتر حسن میش مست نهی/ نماینده دانشگاه سیستان و بلوچستان                       
۹- حوزه شمال:  دکتر یوسف حمید اوغلی/ نماینده دانشگاه گیلان                                      
۱۰- حوزه مرکزی: دکتر حمدالله مشتاقی/ نماینده دانشگاه شهر کرد
اعضای علی البدل:
۱- حوزه تهران:  دکتر محمد قلی میناوند/ نماینده دانشگاه صدا و سیما
۲- حوزه مرکزی: دکتر رضا مختاری/  نماینده دانشگاه صنعتی اصفهان 

​​