فناوری اطلاعات

قیمت اینترنت پیش پرداخت مخابرات چقدر است؟

منبع: تسنیم
فروش سرویس جدید پیش پرداخت اینترنت پرسرعت مخابرات استان تهران در تمامی مراکز مخابراتی یا از طریق تماس با سامانه ۲۰۲۰ آغاز شد.
این سرویس روی پهنای باندهای 512K (کیلوبیت بر ثانیه)، 1,2M (مگابیت بر ثانیه) در محدوده زمانی 6 و 12 ماهه به متقاضیان ارائه می‌شود.
متقاضیان استفاده سرویس پیش پرداخت می‌توانند با مراجعه به مرکز مخابرات محل سکونت خود، تماس با سامانه 2020 یا سایت www.tct.ir شرکت مخابرات استان تهران نسبت به خرید اقدام کنند.
جدول تعرفه‌های این سرویس با احتساب 8 درصد ارزش افزوده به شرح زیر است:
 

​​