فناوری اطلاعات

لزوم توجه بیشتر به توسعه فضای مجازی پاک در کشور

منبع: تسنیم
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به پیشتازی دنیا در عرصه فضای مجازی پاک گفت: باید سرمایه‌گذاری‌های ما نیز افزایش یابد و لذا خواهش می‌کنیم بخشی از منابع کشور که حق توسعه فضای مجازی پاک است به این بخش اختصاص یابد.
رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در همایش بین‌المللی فضای مجازی پاک با اشاره به اینکه معمولا سیاستگذاران حوزه پالایش ناسزا می‌شنوند اظهار کرد: متاسفانه وضعیت این حوزه اکنون این گونه شده است. 
وی عنوان کرد: امسال در کنگره جهانی مخابرات حضور داشتم و خیلی جالب بود که تعداد غرفه‌هایی که ابزارهای کنترل والدین را برای حفاظت از سلامت مجازی کودکان طراحی کرده بودند آنقدر زیاد و دستاوردشان دقیق بود که اگر ما می‌خواستیم چنین نرم‌افزارهایی را در کشور اجرایی کنیم شاید مورد ناسزا‌گویی واقع می‌شدیم. 
جلیلی افزود: هر چند که نیت ما خیرخواهانه و دنبال توسعه و ایجاب از نوع طیبه باشیم.
دبیر همایش بین‌الملل فضای مجازی پاک گفت‌: ما برای رفع مهجوریت چنین همایشی را برگزار کردیم تا دغدغه‌ها رفع شود و آگاهی‌ها ارتقاء‌ یابد. 
جلیلی خاطرنشان کرد: در چنین عرصه‌هایی که دنیا پیشتاز است باید سرمایه‌گذاری‌های ما نیز افزایش یابد و لذا خواهش می‌کنیم بخشی از منابع کشور که حق توسعه فضای مجازی پاک است به این بخش اختصاص یابد. 
وی همچنین در پایان گفت: فکر نمی‌کردیم که در  ارتباط با این همایش با توجه به اینکه طیف دکترای در این مقاطع وجود ندارد مقاله‌ای دریافت کنیم اما 17 مقاله به دست ما رسید که 5 مورد از آن در این همایش ارائه می‌شود.

​​