فناوری اطلاعات

شگقتی معاون زن روحانی از سرعت اینترنت

منبع: ایرنا
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده که برای شرکت در پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن (پکن+20) روز یکشنبه وارد نیویورک شده است به برنامه های خود در این اجلاس اشاره کرد. معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده که برای شرکت در پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن (پکن+20) روز یکشنبه وارد نیویورک شده است به برنامه های خود در این اجلاس اشاره کرد. 
 
شهیندخت مولاوردی به دنبال ورود به نیویورک در صفحه فیسبوک خود در ارتباط با این اجلاس نوشت: امروز اولین روز اقامت در نیویورک است و همراهان در حال آماده شدن برای دریافت کارت ورود به اجلاس هستند که به دلیل زیادی شرکت کنندگان صف های طولانی هم دارد. 
 
اجلاس رسما از فردا آغاز می شود و امروز روز جهانی زن است و نهاد زنان ملل متحد امسال را توانمند سأزی زنان توانمندسازی بشریت نامگذاری کرده است. 
 
همچنین نشست یک روزه پارلمانی با حضور نمایندگان مجالس قانونگذاری کشورها ١١مارس برگزار خواهد شد که از ایران دو نفر از خانم های نماینده شرکت خواهند داشت. عنوان این نشست پارلمانها برای برابری جنسیتی، أولویتهای پکن +٢٠ و فراتر از آن أعلام شده است. 
 
طبق برنامه ای که دیروز نهایی شد غیر از سخنرانی افتتاحیه در روز دوشنبه 18 اسفند (٩ مارس) که مشابه سال قبل اولین نفر هستم در روز سه شنبه (١٠ مارس) در میزگرد وزرا تحت عنوان سرمایه گذاری برای برابری جنسیتی و توانمند سأزی زنان و در روز چهارشنبه در میزگرد وزرا تحت عنوان مکانیزم های ملی برای برابری جنسیتی سخنرانی خواهم داشت. 
 
همچنین هیأت دولتی در روز چهارشنبه (11 مارس) با مشارکت دفتر نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در پنلی به معرفی دستاوردهای زنان إیرانی بیست سال پس از پکن خواهند پرداخت. 
 
انجام حدود ١٠ ملاقات و دیدارهای دو جانبه در حاشیه اجلاس و شرکت در صبحانه کاری عالی رتبه به میزبانی مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد از سایر برنامه های هیات دولتی ایران است. 
 
تفصیل برنامه ها را به مرور اطلاع رسانی خواهم کرد با اینکه خواب از سرمان پریده و سرعت اینترنت هم وسوسه انگیز است این مقدار برای امروز کفایت می کند.

​​