آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان رگولاتوری برای صدور پروانه ارایه خدمات مرکز تماس داخلی

منبع: سینا
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای صدور پروانه ارایه خدمات مرکز تماس داخلی فراخوان داد.
باتوجه به ضرورت ساماندهی ارایه خدمات مرکز تماس و به منظور ایجاد شرایط لازم برای رقابت سالم، موثر و منصفانه در بازار ، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات خدمات و بالا بردن کیفیت و سطح ارایه خدمات به مردم، براساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه جلسه شماره ۲۰۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ارایه خدمات مرکز تماس داخلی را برای متقاضیان واجد شرایط صادر می‌کند.
بر همین اساس تمامی اشخاص حقوقی متقاضی و واجد شرایط دریافت پروانه می‌توانند پس از مطالعه دقیق اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مرکز تماس داخلی مصوب کمیسیون و شرایط مندرج در آن و نیز مفاد این اطلاعیه، فرم‌های مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک درخواست شده به رگولاتوری ارسال کنند.
لازم به ذکر است پس از احراز شرایط جهت دریافت پروانه و با تایید سازمان متقاضی بایستی نسبت به واریز مبلغ حق‌امتیاز و تامین و ارایه ضمانت‌نامه‌های ذیربط مطابق ماده ۱۱ و باتوجه به درخواست و شرایط مشخص شده در مصوبه اقدام کند.

​​