باندپهن

ثلث درصد درآمد پیامک‌های ارزش افزوده به جیب دولت می رود

منبع: فناوران
برآوردها از تسهیم درآمدهای سرویس‌های ارزش افزوده موبایل مانند پیامک نشان می‌دهد که حدود ۲۵ درصد درآمد، سهم تولید کننده محتوا، ۱۰درصد سهم تجمیع کنندگان ، ۳۲ درصد سهم دولت و ۳۰ درصد سهم اپراتورها است.
 
خدمات ارزش افزوده مخابراتی و سهم دولت و اپراتورهای موبایل و تلفن در ارایه این خدمات به مردم و دلایل کندی توسعه خدمات ارزش افزوده ارتباطی در کشور، پنج‌شنبه شب در برنامه رادیکال ۷ سیما مورد بررسی قرار گرفت.
  ۳۲ درصد از درآمد خدمات پیامکی مستقیما به جیب دولت می‌رود
مکالمه، پیامک و اینترنت به معنای جستجو با مرورگر خدمات پایه تلقی می‌شود اما زمانی که بر این بستر خدماتی ارایه می‌شود خدمات ارزش افزوده است؛ به عنوان مثال زمانی که شما به دوستتان پیامک می‌زنید در حقیقت از یک سرویس پایه استفاده می‌کنید اما زمانی که از اپراتور درخواست اطلاعات خاصی می‌کنید و برای آن وجه جداگانه می‌پردازید در حقیقت از یک سرویس ارزش افزوده استفاده کرده اید.
براساس بررسی صورت گرفته از تسهیم درآمدهای سرویس‌های ارزش افزوده در حوزه تلفن همراه در خدمات نسل ۲ برای یک سرویس مانند اخبار پیامکی معمولا حدود ۲۴-۲۵ درصد درآمد، سهم تولید کننده محتوا است، حدود ۱۰ درصد تجمیع کنندگان، حدود ۳۲ درصد دولت و ما بقی که حدود ۳۰ درصد است را اپراتور دریافت می‌کند.
این درحالی است که در خصوص سهم درآمدی در نسل‌های بعدی ارتباطی چنانچه نسبت‌های خدمات پیامکی در نسل‌های بالاتر خدمات اجرا شود نتیجه‌اش عدم توسعه خواهد بود و بنابراین درآنجا معمولا ۳۰ درصد سهم اپراتور است و حدود ۷۰درصد به تولیدکننده اپلیکیشن پرداخت می‌شود.
رگولاتوری عامل کندی توسعه خدمات ارزش افزوده در کشور
محمدرضا سوهانیان مدیرکل خدمات ارزش افزوده شرکت ارتباطات سیار در این برنامه در مورد کندی توسعه خدمات ارزش افزوده در کشور گفت: عوامل زیادی در این بین نقش دارند اما مهمترین عامل عدم شفافیت در تنظیم مقررات و نظارت این بخش است، چرا که ناهمواری زمین باعث می‌شود کسی نتواند در این زمین بازی کند؛ شفافیت در تنظیم مقررات خوب باعث می‌شود سرمایه گذاران به این بازار جذب شوند و آنها نیز بازیگران کوچکتری را وارد بازی کنند.
وی در خصوص تغییر شیوه و روند جهانی در نظارت و رگولاتوری بر خدمات نسلهای باند پهن گفت: وقتی صحبت از رگولاتوری می‌شود معنی آن لزوما ورود برای نظارت بر همه لایه‌ها نیست، چه بسا دنیا نیز به سمت عدم نظارت پیش می‌رود و علم اقتصاد می‌گوید نهادهای نظارتی در بسیاری از حوزه‌ها ورود نکنند چرا که اصول اقتصادی با ورود این نهادها به تمام لایه‌های خدمات به هم خواهد ریخت.
این فعال بازار خدمات ارزش افزوده گفت: در دنیا نمونه‌های بسیاری از توسعه‌های خوب در این حوزه وجود دارد و هرجا موفقیتی دیده می‌شود حتما یک پشتوانه قانونی و رگولاتوری مناسب نیز وجود دارد اما در کشور ما نیز انتقادهایی هم در حوزه محتوا و هم به حوزه نظارت بر فعالیت بازیگران وارد است.
  خدمات نوین منبع درآمد مخابرات می‌شود
در این برنامه صادق عباسی شاهکوه معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: در آینده درآمد مخابرات از سمت خدمات پایه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در عوض خدمات نوینی که بر این بسترها می‌آیند منبع اصلی درآمد خواهند بود .
وی در مورد تعرفه گذاری خدمات ارزش افزوده در آینده نیز گفت: خدمات ارزش افزوده را بصورت کلی نمی‌شود تعرفه گذاری کرد چرا که بستگی به محتوای داخل آن خدمت دارد که بسیار هم متنوع است، براین اساس ما به سمت تعرفه گذاری این خدمات نمی‌رویم اما معمولا چند چیز را رعایت می‌کنیم که یکی از آنها سوء استفاده از این بازار است؛ به این معنی که به دلیل وابستگی صد درصدی این خدمات به بسترهای ارتباطی باید مراقبت کنیم که اپراتورها از این غلبه، سوء استفاده نکرده و منافع را به سمت خود نکشند؛ از طرفی نیز باید مراقبت کنیم تا آنهایی که در این بازی نقش دارند سودهای منطقی ببرند تا این چرخه ادامه پیدا کند.
داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران نیز در مورد استقبال مردم از خدمات ارزش افزوده ای که بر بستر تلفن ثابت ارایه می‌شود گفت: در این بستر، مکالمه اولین سرویس است و در رده‌های بعدی پیامک، صندوق صوتی و خدمات تعاملی وجود دارد که می‌توان از میان آنها سیستم‌های نظرسنجی، مسابقه، املا و انشا گویی برای کودکان و حتی سیستمهای تلفن بانک را به عنوان خدمات پرطرفدار ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت اعلام کرد.

​​