فناوری اطلاعات

کمیته نمایندگان رسته اینترنت نصرهای استانی تشکیل شد

منبع: فناوران
در پی ارایه درخواست نمایندگان رسته اینترنت سازمان‌های نصر 22 استان کشور، نشست نمایندگان اینترنت نظام‌های صنفی جهت بررسی شیوه انتخاب و معرفی اعضای جدید کمیسیون تخصصی اینترنت روز شنبه تشکیل شد که قرار است در اولین اقدام، این کمیسیون با احصای آرا و نظرات تخصصی این رسته، در مراحل باقی مانده از طرح بازبینی پروانه‌ها که از سوی سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود، در جهت رفع کاستی‌ها و ارایه پیشنهادات اصلاحی در این خصوص اقدام کند.
 
روابط عمومی نصر کشور- جامعه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت به دلیل مواجه با آخرین مراحل اجرای طرح بازبینی پروانه‌های کسب‌و‌کار این حوزه که توسط سازمان تنظیم مقررات در حال اجرا است، در مقطع بسیار سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. این تغییرات به اندازه‌ای حایز اهمیت است که سرنوشت بیش از 12 سال فعالیت گذشته و نزدیک به 15 سال آتی بیش از 650 شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور در گرو بازبینی صحیح و همه‌جانبه‌نگر رگولاتور به این بخش است. از سوی دیگر با توجه به اینکه وزارت ارتباطات طی دعوت چند ماه گذشته از سازمان نظام صنفی کشور جویای آرای تخصصی ذی‎نفعان حوزه خدمات ارتباطی و مشارکت آنها در ارایه نظرات در طرح بازبینی پروانه‌ها شده است، که این امر در نبود سامانه‌ای جهت مشارکت موثر آحاد این رسته در گستره ملی با چالش مواجه بوده است.  بر اساس این گزارش همزمان با شروع به‌کار دور جدید فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضرورت وجود ساختار و سازوکاری که امکان احصای آرا و نظرات و پیشنهادات رسته ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی کشور را به‌صورت فراگیر در گستره ملی فراهم سازد، بیش از پیش نمایان شده است. در این راستا تعدادی از اعضای هیات مدیره با همراهی اعضای کمیسیون‌اینترنت سازمان‌های نصر در بیش از 22 استان کشور با هدف توانمندسازی و متشکل کردن فعالان رسته اینترنت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، پیشنهاد تشکیل کمیته نمایندگان رسته اینترنت سازمان‌های نظام‌های صنفی و رایانه‌ای کشور را به شورای مرکزی سازمان ارایه کرد و خواهان به‌کارگیری سازوکار جدید تشکیل کمیسیون تخصصی اینترنت (ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت و مخابرات) در سازمان نصر کشور، به‌‌عنوان عالی‌ترین مرجع ارایه نظرات تخصصی این رسته در گستره ملی شدند.  براساس طرح پیشنهادی که به تایید نمایندگان 18 استان حاضر در نشست رسید، تعداد اعضای کمیته نمایندگان رسته اینترنت سازمان‌های نصر کشور، 53 نفر از 31 استان کشور و تعداد اعضای کمیسیون تخصصی اینترنت (ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت و مخابرات) مشتمل بر 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. در نشست مذکور پس از نزدیک به 4 ساعت بررسی ابعاد و جزییات طرح ارایه شده، نمایندگان نصرهای استانی سازوکار پیشنهادی را با رای قاطع تصویب کرده و سپس فرایند انتخاب اعضای کمیسیون تخصصی موضوع این طرح توسط نمایندگان حاضر در جلسه و بر اساس مفاد طرح مذکور آغاز و نتایج آن به شرح ذیل اعلام شد:
 اعضای اصلی منتخب استان‌ها (غیر از استان تهران) در کمیسیون تخصصی: کوروش بخشی کیادهی، حمیدرضا مهاجری، محمدعلی نیکسار، عبداله پاک‌سرشت و مرتضی افشار
اعضای علی‌البدل منتخب استان‌ها (غیر از استان تهران) در کمیسیون تخصصی: صادق ایزددوست (عضو علی‌البدل اول) محمد نامور (عضو علی‌البدل دوم)
بر اساس طرح ارایه و تصویب شده در نشست فوق در خصوص منتخبان استان تهران، مشتمل بر دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل اعضای یادشده در کمیسیون تخصصی، براساس تصمیم سازمان نصر استان تهران در خصوص اعلام اسامی 3 نفر نمایندگان شرکت‌های دارای پروانه ارایه خدمات ارتباطی (PAP,PSTN,VOIP,ISP,ISDP) که عضو سازمان نصر تهران هستند، جهت عضویت در کمیسیون مذکور اقدام خواهد شد. 

​​