فناوری اطلاعات

مدیر کاسپراسکای به روابط نزدیک با جاسوسان روس متهم شد

منبع: فارس
یوگنی کاسپراسکای مدیرعامل مهمترین شرکت امنیتی روسیه در حوزه فناوری اطلاعات از سوی رسانه‌های غربی به روابط نزدیک با جاسوسان روسی متهم شده است.
مدیر این شرکت که در ماه های اخیر بارها در مورد جاسوسی های سایبری پیچیده آمریکا و انگلیس بر ضد کشورهای دیگر و از جمله ایران افشاگری کرده حال با سیل اتهامات این رسانه ها مواجه است.
اولین بار نشریه بلومبرگ بیزینس با چاپ مقاله ای وی را به حذف نام روسیه از گزارش های مربوط به جاسوسی های الکترونیک متهم کرد. این در حالی است که این شرکت به طور مرتب گزارش هایی در مورد جاسوسی های سایبری آمریکا، اسراییل و انگلیس منتشر می کند.
 
به ادعای این نشریه از سال 2012 بسیاری از مدیران برجسته کاسپراسکای تعویض شده و به جای آنها افرادی استخدام شدند که روابط نزدیکی با ارتش یا سرویس های اطلاعاتی روسیه دارند. ظاهرا این افراد از کارکنان سازمان اف اس بی هستند که بعد از فروپاشی شوروی جایگزین کا گ ب شده است.
 
افراد مذکور به اطلاعات 400 میلیون مشتری نرم افزارهای امنیتی کاسپراسکای دسترسی دارند. در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده که شخص کاسپراسکای هم با گروهی پنج تا ده نفره از مقامات اطلاعاتی روسیه ارتباطات نزدیکی دارد. برخی دیگر از نشریات غربی هم این شرکت را همدست دولت روسیه در حملات سایبری به شرکت ها و نهادهای دولتی آمریکایی دانسته اند.
 
مدیر این شرکت در واکنش به ادعاهای یاد شده نشست های خود با ماموران اطلاعاتی روس را امری غیربرنامه ریزی شده و تصادفی توصیف کرده و هرگونه همدستی در خرابکاری های سایبری را نیز رد کرده است.

​​